Listan: Här är regeringens budgetförslag för skolan

Lärarens systertidning Ämneslärarens granskning visar stora problem med lovskolan. Men i regeringens utbildningsbudget går 100 miljoner till lovskolan. På bild: Lotta Edholm (L), skolminister, Johan Pehrson (L), arbetsmarknads- och integrationsminister och Mats Persson (L), utbildningsminister. Foto: Henrik Montgomery/TT
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Regeringen vill satsa 5 miljarder på skolan fram till och med 2025. Läraren.se listar satsningen miljon för miljon.

LÄS ÄVEN: Så många miljarder krävs för att rädda skolan

Lärarfacken kräver 25,4 miljarder till skolan – för att kunna upprätthålla samma standard som i dag. 

TV4 frågar om Lärarfackens krav på 25,4 miljarder kronor.

Men arbetsmarknadsminister Johan Pehrson säger: 

– Låt oss återkomma med den samlade bedömningen av kommunernas behov. Det är inte tal om annat än att varje kommunpolitiker kommer att behöva prioritera, säger Johan Pehrson.

Regeringen föreslår nu ett tillskott på fem miljarder kronor under de kommande tre åren, med 1,6 miljarder under 2023.

Det står klart efter torsdagens presskonferens om regeringens budgetförslag för skolan, där L-ledaren Johan Pehrson, skolminister Lotta Edholm (L) och utbildningsminister Mats Persson (L) deltog.

Regeringens skolfokus: ordning och reda

Tyngdpunkten ligger på ordning och reda.

M, KD och L satsar 100 miljoner kronor på lovskola, en reform som fått kritik bland annat i en granskning gjord av Lärarens systertidning Ämnesläraren.

– Det vi föreslår är en satsning på yngre barn än vad som gällt tidigare, säger Mats Persson.

Till det kommer 600 miljoner kronor till fler speciallärare, 900 miljoner 2024 och 1,5 miljarder under 2025.

– En del av pengarna går till speciallärare och en del av pengarna till att få fler speciallärare, säger Mats Persson. 

Fler speciallärare ska göra det möjligt med mindre undervisningsgrupper.

Men regeringen vill också permanenta spetsutbildningar.

– Detta är en förutsättning för Sverige som kunskapsnation, säger Mats Persson.

Likvärdighetsbidraget kan påverkas

Lotta Edholm inför också ett förslag om sociala team på skolorna.

– Det finns en del elever som har väldigt stora problem i svensk skola, som har större problem än de flesta. En del av dem handlar om sociala team, samverkan mellan skola och socialtjänst, säger Lotta Edholm.

Hur mycket av de fem miljarderna som kommer från omfördelningar inom skolområdet kommer inte att stå klart förrän budgetpropositionen presenteras i sin helhet. Men på frågan om hur likvärdighetsbidraget påverkas svarar Lotta Edholm: 

– Det kan vara så att det är en del omfördelningar i detta, men i huvudsak är det plus 1,6 miljarder nästa år, säger Lotta Edholm.

Lotta Edholm presenterar även en utökad satsning på läroböcker och läslyftet.

– Fler böcker och fler lärare som har utbildning i hur små barn lär sig läsa och skriva, det tror jag är viktigt för framtiden, säger Lotta Edholm.

Regeringens skolsatsning miljon för miljon

 

 

 

                                                            2023              2023             2025

 

Läromedel                                                685                555             555

Fler speciallärare                                      600              900             1 000

Lovskola                                                  100                0                    0

Sociala team                                             75                250            250

Akut- och jourskolor                               50                100               100

Spetsutbildningar                                     25                  50                  50

Specialpedagogiska

skolmyndigheten

förvaltningsanslag                                    10                  20                 30

Skolinspektionens

Förvaltningsanslag                                   8                     8                   8

Läslyftet                                                   5                   30               18

 

Källa: Utbildningsdepartementet

LÄS ÄVEN: 

Wiman: ”Tidöavtalet är så busenkelt och så väldigt gratis”

"Lärare ska inte bli informatörer åt polisen"

Lärarbesvikelsen på nya regeringen

Här är nya regeringens skolpolitik