"Lärare ska inte bli informatörer åt polisen"

Lärare i Yrkesetiska rådet och på Twitter uttrycker oro för Tidö-förslaget om informationsplikt för kommun- och myndighetsanställda.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Lärarnas yrkesetiska råd kräver att lärare ska undantas om Tidöavtalets lagförslag blir verklighet – det lagförslag som säger att kommuner och myndigheter ska rapportera människor utan uppehållstillstånd till polisen och Migrationsverket.
– Lärare kan se sig tvingade att bryta mot lagen, säger David Lifmark, Lärarnas yrkesetiska råd.

LÄS ÄVEN: Här är nya regeringens skolpolitik

I Tidöavtalet mellan Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna finns ett förslag om en lag som säger att ”kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd”.
Kort sagt – lärare kan tvingas rapportera elever till polis och migrationsmyndigheter.

”Vill inte vara informatörer åt polisen”

– Det är inte lärares uppdrag. Lärare vill vara lärare, inte agera informatör åt till exempel Migrationsverket eller Polisen. Det rubbar grunden för yrkesutövningen. Det är extra allvarligt, och det är därför vi önskar att lagen inte kommer till, det kan göra att lärare hamnar i ett läge där de känner att de måste bryta mot lagen, säger David Lifmark, lärarutbildare och medlem i Lärarnas yrkesetiska råd.

Flera lärare har också uttryckt oro inför förslaget, bland annat i Twitterdiskussioner.

Rådet menar att lagförslaget på flera sätt strider mot lärares yrkesetiska principer:

– Fokus är att eleverna ska vara i centrum. Det står i lärares yrkesetiska regler att lärare ska vara varsamma med information om eleverna och inte vidarebefordra information som de har fått inom ramen för sin tjänst, om det inte är för elevernas bästa. Lärare ska också ha förtroendefulla relationer med elever och vårdnadshavare. Sprider man den här typen av information om elever kommer detta att skada relationen till eleverna. Det i sin tur försvårar undervisning och elevers lärande. En annan princip är att bemöta elever med respekt för deras person och integritet. Att utlämna sådan information måste elever tycka är gravt integritetskränkande, säger David Lifmark.

Lärarkravet på regeringen

Därför kräver rådet nu att lärare ska undantas ur en eventuell lag, och Tidöavtalet föreskriver också en utredning om undantag mot informationsplikt, om den ”skulle strida mot ömmande värden, till exempel i sjukvården”.

En annan grupp som påverkas är skolledarna.

– De sitter redan med information om elever, säger David Lifmark.

Så säger Tidö-avtalet om rapporteringsplikten

”Lämna förslag till en ordning med informationsutbyte och anmälningsplikt mellan Polisen och myndigheter som kan antas komma i kontakt med personer som befinner sig illegalt i landet. Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Det innebär att myndigheter som en person kan komma i kontakt med får ett ansvar för att säkerställa personens lagliga rätt att vistas i Sverige. Genom informationsplikten ska möjligheterna att leva i landet utan tillstånd försvåras. Det kan finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, till exempel i sjukvården. Undantag från informationsplikten behöver därför utredas närmare.”

Källa: Tidöavtalet.

 

 

 

MER LÄSNING: 

Wiman: ”Tidöavtalet är så busenkelt och så väldigt gratis”

Lärarbesvikelsen på nya regeringen

Yrkesetiska rådet: Då är det skadligt med lärare på sociala medier