Nya krafter välkomnas till fackets styrelse

Ledamöterna Maja Tolgraven, Guillermo Cavieses och Lisa Nissen.

Maja Tolgraven, Lisa Nissen och Guillermo Cavieses är ledamöter i Sveriges Lärare Folkhögskolas valberedning och efterlyser fler personer till styrelsen.

Styrelsen för Sveriges Lärare Folkhögskola har haft tunga uppdrag på senare tid med tanke på alla förhandlingar om nedskärningar. Och valberedningen tipsar om att ge förslag på nya krafter.
– Det går utmärkt att föreslå personer till styrelsen året runt och inte enbart i samband med årsmötet, säger Maja Tolgraven i valberedningen.

En huvuduppgift för valberedningens åtta ledamöter är att hitta representanter till styrelsens inför årsmötet med Sveriges Lärare Folkhögskola. Maja Tolgraven berättar att valberedningen är mycket nöjd med styrelsens arbete men att de gärna ta emot förslag på nya ledamöter inför nästa årsmöte.

– Det handlar både om enskilda individer men också om själva sammansättningen i styrelsen. Nu när folkhögskolan är under press sedan en tid så behövs personer med förhandlingsvana. Att sitta i styrelsen är lärorikt och roligt med tanke på internationella kontakter, kontakt med lokala ombud och politisk påverkan, säger Maja Tolgraven, en av ledamöterna i valberedningen.

Vill ha mångfald

– Vi vill även ha en mångfald i styrelsen till exempel när det gäller ålder och medlemmar från folkhögskolor i olika delar av landet, säger Lisa Nissen i valberedningen.

– V i behöver även verka för en mångfald i styrelsen med olika kulturell och etnisk bakgrund. I dag representerar den inte riktigt medlemsunderlaget, säger Guillermo Cavieses i valberedningen.

Det går bra att föreslå personer till styrelsen året runt och inte enbart i samband med årsmöten. Valberedningen tar sedan kontakt med alla föreslagna kandidater inför årsmötet. 

Med tanke på alla förhandlingar som pågått ute på olika folkhögskolor kring nedskärningar med uppsägningar som följd så har valberedning stämt av med styrelsen om deras arbetsbelastning.

Utbildningsform under attack

– Vi har utifrån den avstämningen sänt en ganska alarmerande skrivelse till det centrala förbundet om vilken motvind som vår styrelse arbetar under på grund av alla nedskärningar. Det behövs mer stöd och tid för fackligt arbete. Vi är en riksförening med många medlemmar över landet och representerar en utbildningsform under attack, säger Maja Tolgraven  

På det senaste årsmötet hade inga förslag på nya ledamöter kommit in till valberedningen. Detta trots att varje enskild medlem kan ge förslag på lämpliga personer.

– En orsak kan vara att medlemmarna har så hög arbetsbörda på sina arbetsplatser att de inte orkar eller hinner med att engagera sig. Men vi som valberedning kan göra mer för att visa på personer att de är lämpliga att sitta i styrelsen. Vi kommer att vara vaksamma för det här under hösten, säger Lisa Nissen.

 

Föreslå en person?

Den som vill föreslå någon person till styrelsen kan kontakta Lena Fredin, som är sammankallande eller någon annan person i valberedningen. Mejladressen är lena.fredin@fornby.se

Nästa årsmöte är i början av nästa år.