De undervisar om hållbar livsstil

Emelie Starö Frisk Och Kerstin Wikers Persson undervisar på allmän kurs med profilen ”Lev billigt må bra”. En bonus har varit att de fått ta hand om ull från får i närheten. Foto: Oskar Nyberg

Baka eget bröd, tillverka garn, lära sig om privatekonomi och göra budget. Det är några delar i profilen ”Lev billigt må bra” på allmän kurs på Malungs folkhögskola.

Malungs folkhögskola har det här läsåret åter infört profiler på allmän kurs. En är ”Lev billigt må bra”.

– Den har sedan tidigare funnits som särskild kurs på distans i flera år med många sökande. Det finns ett stort intresse för frågor om hållbarhet så vi tänkte att man kunde göra liknande men här på plats inom allmän kurs. Här kan vi pröva saker i praktiken och inlemma det i de gymnasiegemensamma ämnen, säger Emelie Starö Frisk, som bland annat undervisar i engelska och samhällskunskap.

De har använt sig av de resurser som finns i närområdet. Under hösten blev det mycket bärplockning med lingon, blåbär, kråkbär och svamp. De har använt olika metoder för att ta hand om det som naturen ger.

Spinna och tova

– Vi har torkat svamp, fermenterat pumpa, kål och kimchi och vi har gjort sylt. Dessutom bakar vi i vår vedeldade ugn, berättar läraren Kerstin Wikers Persson.

En bonus har varit att de fått ta hand om ull från får i närheten. Deltagarna får därmed möjlighet att spinna garn eller tova.

Tanken är att profilen ska ha lite olika fokus från år till år så att det inte blir upprepningar för deltagare på allmän kurs som går flera år. Några är mer intresserade av ekonomi, andra att hitta sätt att må bra, en del av miljö och hållbarhet medan andra är fokuserade på att klara specifika kurser och söka vidare till universitet.

– Så det är väldigt olika intressen som gjort att man har valt profilen. Många har negativa erfarenheter från tidigare skoltid eller arbete och med oss får man en chans att sätta en ny riktning och skapa utrymme att hitta sin plats i samhället, säger Kerstin Wikers Persson, som bland annat undervisar i svenska och samhällskunskap.

Budget och kassabok

Några delar i profilen är Livsstil och hållbarhet – ekonomisk, ekologisk och social, självhushållning, hantverk och privatekonomi. Samtidigt som flera delar är praktiska så är mer teoretiska delar som samhällsekonomi, privatekonomi, kassabok och budget minst lika viktig i profilen.

– Det är ju allmän kurs som är en behörighetsgivande utbildning där samhällskunskap ges stort utrymme. Tack vare profilen så fördjupar vi oss ytterligare i olika ämnen. Det hjälper våra deltagare vidare dit de vill, säger Emelie Starö Frisk.

När det gäller hållbar livsstil så är lärarnas erfarenheter att en del unga i dag behöver stöd i att klara ekonomi och matlagning.

– Det många som uttrycker att de inte fått lära sig att ta hand om sig själva. Det blir för oss ett sätt att fylla den luckan då alla inte fått tillräckligt med stöd tidigare. En sådan sak som att ha kontakt med myndigheter upplever en del som mycket besvärligt, säger Emelie Starö Frisk

Till nästa år kommer profilinriktningen på allmän kurs att byta namn från Lev billigt må bra till Hållbar livsstil.

– Det beror på att begreppet billigt inte ger de signaler som vi vill sända ut. Fokus är inte heller att leva billigt utan att man ska leva medvetet och hållbart framför allt ur ett personligt perspektiv, men även i relation till andra, säger Kerstin Wikers Persson.

Omsorgsprofilen är den andra inriktningen som Malungs folkhögskola infört från i höst. Den ger en grund för att till exempel gå vidare till att utbilda sig inom barnomsorg eller vård.

 

Tips i att starta en inriktning på folkhögskola:

Använd de resurser och styrkor som finns på skolan. Det handlar om personalen, förutsättningar i lokaler och närmiljön.

Avsätt tillräckligt med tid för att göra en analys.

Förändra över tid och för att ge variation till deltagarna.