Lärare stoppades från att manifestera för folkhögskolan

Några regioner har i sin policy att personalen inte kan delta i manifestationer på arbetstid, säger Annica Wallenborg Flynn, verksamhetyschef på OFI.

Manifestationen för folkhögskolan sände starka budskap till regeringen. Men många lärare fick inte delta.
– Regionerna är fria att bestämma vad de har för regelverk, säger Annica Wallenborg Flynn, verksamhetschef vid Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, OFI.

 Folkhögskolorna i Västra Götaland, Värmland och Gävleborg fick inte delta i förra veckans manifestation, som arrangerades i Stockholm, Göteborg och Malmö samt andra platser i landet.

– Några regioner har i sin policy att personalen inte kan delta i manifestationer på arbetstid eftersom regionen är en myndighet. De är fria att bestämma vad de har för regelverk att förhålla sig till, jag kan inte tycka något om det, säger Annica Wallenborg Flynn, verksamhetschef vid Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, OFI.

Men det betyder inte att folkhögskolorna i de aktuella regionerna inte gjorde något för att uppmärksamma folkhögskolornas svåra ekonomiska läge, framhåller hon.

– Jag bevakar alla skolors instagram. Där såg jag att alla gjorde stora insatser för att lyfta utbildningsformen. Att de inte kunde göra det på arbetstid är en annan sak.

Blir det ändå inte ett exempel på olikvärdighet?

– Jo det blir det ju. Vissa regioner har valt att säga till sina lärare att vi vill jättegärna uppmärksamma utbildningsformen folkhögskola, men ni får inte åka till Stockholm på arbetstid.

Är olikvärdigheten ett bekymmer?

– Nej, jag tycker inte det. Alla regioner har olika regelverk att förhålla sig till. Det kan inte vi som intresseorganisation ändra på.

När det gäller angiverilagen har regionerna tagit ställning – vad är skillnaden mot att delta i fysiska manifestationer?

– Regioner och kommuner har en stor portion egen frihet att bestämma hur de ska agera i olika frågor och så tycker jag att det ska vara.

Hur tar OFI vara på kraften i folkhögskolornas manifestation?

– Vi försöker rida på vågen och fortsätter lyfta fram vad vi kan bidra med utifrån hur budgeten slår på folkhögskolornas verksamhet.

Hur går det till i praktiken?

– Framför allt ska vi skriva debattartiklar tillsammans med Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, säger Annica Wallenborg Flynn.

Den riksomfattande manifestatioen arrangerades av Sveriges Lärare Folkhögskola. Missnöje bland lärare som inte fick lyfta värdet folkhögskolan har synts på flera håll. I Nya Wermlandstidningen har fyra lärare skrivit en debattartikel där de menar att beslutet ”fattades helt i avsaknad av dialog och samverkan med de anställda”.  Att region Värmland satt ”munkavle” på sina folkhögskolor anser de rimmar illa med regionens värdegrund och med folkhögskolans syfte.

 Läs mer:

Massiv manifestation för folkhögskolan

”För liten satsning på folkhögskolan”