Folkhögskolan är viktig för framtidsbransch

”Fler vägar in i spelbranschen” är titeln på rapporten från Dataspelsbranschen. En viktig väg är utbildning på folkhögskola. Foto: Adobe Stock

Folkhögskolor lyfts fram som viktiga för att trygga tillgången på arbetskraft i dataspelsbranschen. Det framgår i en ny rapport.

”Fler vägar in i spelbranschen” är titeln på rapporten från Dataspelsbranschen,

En rekommendation som ges är att ”värna folkbildningen och dess insatser för utveckling, integration och livslångt lärande”. I rapporten ges även exempel på flera folkhögskolor med kurser i speldesign och spelutveckling. Några  skolor som beskrivs i rapporten är Hola, Ädlefors, Valla och Östra Grevie.

Eget skapande

Jan Jonsson, chef för enheten för statsbidrag folkhögskola på Folkbildningsrådet har kommenterat rapporten i ett pressmeddelande:

– Som Dataspelsbranschen konstaterar innebär folkbildning att deltagarna får möjlighet att utforska det egna skapandet. För många blir det en avgörande tid som öppnar dörrar till fortsatta studier eller en yrkesbana inom till exempel spelbranschen, säger han.

Exempel på andra rekommendationer från Dataspelsbranschen utöver att värna folkbildningen är:

Skapa ett fungerande system för kompletterande utbildningar så personer med relevant kompetens från andra utbildningar och yrken kan ta sig in i branschen.

Kompetensbrist

Förkorta vägen från nyanländ till nyanställd med Engelska för invandrare (EFI) för individer som har förutsättningar till snabbare etablering i engelskspråkiga branscher.

Satsa på kreativitet i skolan genom de estetiska ämnena och utveckla dem med digital slöjd och kunskapshöjande spelprojekt.

Rapporten beskriver den svenska spelindustrin som en växande bransch. Antalet företag har fördubblats och antalet anställda mer än tredubblats. Samtidigt har en del teknikföretag kompetensbrist och grupper i samhället har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Läs mer:

Chat GPT och framtidens folkhögskola

Stoppar bidrag till svenska för asylsökande