"Folkhögskolorna är beredda att göra mer för arbetslösa"

Vi i folkhögskolorna är beredda att göra mer för att ge grundläggande utbildning, säger Anna Ekström, ordförande för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation. Foto: Kristian Pohl.

Riksrevisionen visar i en ny granskning att det finns brister i arbetet med att få arbetslösa med kort utbildning att börja studera.
Folkhögskolan är viktig för denna grupp och skolorna är beredda på att göra mer, kommenterar Anna Ekström, ordförande för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation.

Riksrevisionen visar i granskningen att det finns brister i arbetet med att få arbetslösa med kort utbildning att börja studera.

Folkhögskolan är viktig för denna grupp och skolorna är beredda på att göra mer, kommenterar Anna Ekström, ordförande för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation.

Regeringens mål om att få fler arbetslösa med kort utbildning att delta i reguljär utbildning har endast delvis har uppnåtts. ”Det beror på brister i både Arbetsförmedlingens arbete och regeringens styrning.” Det skriver Riksrevisionen i en ny granskning.

Granskningen visar att det ibland saknas utbildningsalternativ för att fånga upp personer med mycket kort utbildningsbakgrund och bristande kunskaper i svenska. Satsningar på regionalt yrkesvux på gymnasial nivå har inte i tillräckligt stor utsträckning riktats till den här gruppen.

Viktigt med folkhögskola

”Granskningen visar att en högre andel av de anvisade som övergick till utbildning inom folkhögskolorna har lägre utbildningsnivå och lägre språkkunskaper i svenska, än de som övergick till komvux. Det talar för att folkhögskolorna är ett viktigt komplement för att nå denna grupp”, skriver Riskrevisionen.

Anna Ekström, ordförande för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO), har kommenterat undersökningen:

– Riksrevisionens granskning visar att mer måste göras för dem med mycket kort utbildning som kan för lite svenska och att folkhögskolan är viktig för denna grupp. Vi i folkhögskolorna är beredda att göra mer för att ge grundläggande utbildning för gruppen, något som är viktigt både för dem och för hela samhället, säger Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Många börjar inte utbildning

Riksrevisionen nämner bland annat studiemotiverande folkhögskolekurs som en viktig insats för att pröva om vidare studier är lämpliga.

Granskningen visar även att det är mång i gruppen med kort utbildning som aldrig börjar en anvisad reguljär utbildning på till exempel komvux eller folkhögskola.

”Närmare 70 procent av de anvisade påbörjade inte en utbildning vilket talar för att anvisningar har gått till personer som av många olika skäl inte sökt eller kommit in på en utbildning”.

Läs mer: 

”Överför pengar till folkhögskolan från annan yrkesutbildning” 

 Färre platser till folkhögskolan nästa år

”Folkhögskolan är viktig för personlig utveckling”