Hantverksprogrammet är snart historia

Eva Ekstedt Salzmann, undervisningsråd på Skolverket, bredvid en bild på gamla verktyg.

Regeringen anser att hantverksprogrammet är för brett konstruerat, berättar Eva Ekstedt Salzmann på Skolverket. Foto: Stock Adobe och Skolverket.

Hantverksprogrammet läggs ner från och med hösten 2025. Inriktningarna florist och övriga hantverk blir riksrekryterande utbildningar som skolor måste ansöka om att få erbjuda.

Nästa år läggs det nationella hantverksprogrammet ner. Programmet omfattar inriktningarna finsnickeri, florist, frisör, barberare och hår- och makeupstylist, textildesign samt övriga hantverk, och de ska nu omstruktureras. En orsak är att antalet gymnasieskolor som erbjuder hantverksprogrammet har minskat markant under det senaste decenniet, vilket Skolverket uppger att de vill åtgärda. Omstruktureringen är en del av reformen Gy25, som även innebär införande av ämnesbetyg i stället för kursbetyg, och uppdateringar av examensmål och programstrukturer.

Dagens hantverksprogram innefattar fem olika inriktningar. Regeringen anser att hantverksprogrammet är för brett konstruerat och har därför beslutat att hantverksprogrammet upphör.

Nytt frisör- och stylistprogram

– Cirka 80-90 procent av de elever som har valt hantverksprogrammet går inriktningen frisör, barberare och hår och makeupstylist. När hantverksprogrammet upphör inrättas istället ett eget program som heter frisör- och stylistprogrammet, säger Eva Ekstedt Salzmann, undervisningsråd på Skolverket.

De övriga inriktningar som har bedrivits inom ramen för hantverksprogrammet kommer från och med hösten 2025 att vara riksrekryterande yrkesutbildningar, berättar hon.

– Exempelvis inriktningar som exempelvis florist, glasblåsare, guldsmed och finsnickare. Det kommer även fortsättningsvis finnas möjlighet att gå de utbildningarna hos de huvudmän som ansökt om att bedriva dem. Mer information om det här kommer att presenteras under tidig höst, säger Eva Ekstedt Salzmann.

Utöver de förändringarna flyttas inriktningen textil design till det estetiska programmet.

Svårt att starta nya utbildningar

Tidningen Yrkesläraren intervjuade Gustaf Lüning när förslaget lades fram i slutet av förra året. Han är ledamot i Sveriges Hantverksråd och ordförande i Stockholms Snickarmästarförening och kritisk till förslaget.

– Risken är att våra utbildningar blir ännu färre när vi inte längre blir del av ett större program. Och när en utbildning försvinner är det svårt att starta en ny med tanke på de stora investeringarna i nya maskiner, säger Gustaf Lüning.

Det har varit en dyster utveckling för inriktningen finsnickeri på senare år, visar Skolverkets statistik: För tio år sedan fanns den på 40 skolenheter, förra året fanns den bara på 16 skolor. Gustaf Lüning är fullt medveten om situationen.

– Jag är rädd för att vårt yrkeskunnande är på väg att försvinna. Och försvinner det, är det väldigt svårt att få det tillbaka, säger Gustaf Lüning.

Riksrekryterande utbildningar

  • En gymnasieskola kan ansöka om att bli riksrekryterande om det finns nationell efterfrågan och nationellt intresse av utbildningen. 
  • En fristående gymnasieskola med enskild huvudman ansöker till Skolinspektionen och kommunala skolor ansöker till Skolverket. 
  • Riksrekryterande skolor är ansvariga för boendefrågor, resor och stöd till elever som kommer från andra delar av landet.
  • I Sverige finns det cirka 80 gymnasieskolor som erbjuder riksrekryterande utbildningar. Totalt finns det cirka 300 gymnasieskolor i landet.

LÄS MER

Yrkesprogram allt mer attraktiva

Dålig kännedom om yrkesprogram

Fler behöriga till yrkesprogram