Det är av yttersta vikt att yrkeslärare, oavsett om de har legitimation eller inte, får möjlighet att själva läsa in sig i sina kurser. Det skriver yrkesläraren Fabricio Gatica.

För att bli behörig i ett ämne som inte är ett yrkesämne krävs minst 1,5 år av högskolestudier. Vad krävs för att undervisa i ett yrkesämne? Vid en kartläggning av yrkeskunnandet (validering) inför yrkeslärarstudier avgör bedömarna vad du blir behörig i baserat på vad du jobbat med och hur länge. För att kunna lära ut ett helt yrke till en annan person så behövs många gånger mer kunskap än den man självt använt i sitt yrkesutövande. I många yrken är det dessutom en brist på teoretisk fortbildning samt att den teoretiska kunskapen kan vara svår att hålla vid liv.

Minns inte teorin

Förmodligen inte olikt andra tonåringar, särskilt från byggprogrammen, så minns jag inte vidare mycket av de teoretiska yrkeslektionerna vi hade i skolan. När jag jobbade som målare gjorde jag som mina handledare gjorde. Senare när jag klarat mitt gesällprov fick jag ansvara över en lärling på företaget, henne lärde jag yrket genom mina erfarenheter. Ny fackkunskap fick jag till mig hos grossisterna, i bästa fall. När jag för några år sedan såg jobbannonsen som målerilärare tänkte jag, “måleri, det kan ju jag!” och sökte tjänsten. Men vad innebär det att kunna något? Som anställd målare idag är det inte särskilt mycket man behöver kunna teoretiskt, trodde jag.

När jag för första gången skulle skissa upp en termins- och lektionsplanering slog det mig att jag inte kunde så mycket av teorin bakom yrket. Jag hade ingen aning om vad NCS (färgkoden) betydde eller hur jag läste av den. Jag hade inte koll på de olika rollerna på ett bygge, vad färgen innehöll, hur arbetsmiljön var reglerad eller fackets betydande roll för yrket. Jag upptäckte också att jag faktiskt lärt mig helt fel utifrån vad byggreglerna (AMA) visade. Jag kände märkligt nog inte till att det fanns något som hette AMA, tills den gången jag läste ordet i det centrala innehållet. I stället för att fokusera på att lägga upp en terminsplanering för yrket jag ansåg mig kunna fick jag gott sätta mig och läsa på om teorin bakom yrket.

Studier ska inspirera

Studier ska inte vara direkt applicerbara på vad det slutgiltiga yrket kräver, studier ska vara fördjupande. Det är inte ovanligt att studier i andra yrkesområden är bra mycket mer ingående än det faktiska yrket sedan kommer att begära. Studier ska nå brett, inspirera och visa att bakom en till synes enkel uppgift finns det mycket mer bakom. Det är av yttersta vikt att yrkeslärare, oavsett om de har legitimation eller inte, får möjlighet att själva läsa in sig i sina kurser. Särskilt behöver rektorer ge mer tid till förarbete åt nya yrkeslärare och för de yrkeslärare som ska undervisa i nya kurser.

Mitt mål med eleverna är att skapa aktiva och progressiva målare som för yrket framåt. Nyfikenheten och drivet att ständigt lära sig mer och bli bättre tror jag skapar en yrkesperson med sund inställning till sitt arbete, och en bransch som blir mer inkluderande och attraktiv att söka sig till. Och det behövs.

 

Fabricio Gatica, yrkeslärare bygg- och anläggningsprogrammet.