"Djupare diskussioner på komvux"

Ammi Vestlund , till vänster, har övergått till att undervisa på komvux. Här med eleverna Rada Petrovic och Maria Johansson. Foto: Fredrik Jalhed

Kortare tid för varje kurs och man kan komma in direkt på djupare diskussioner om yrket. Det säger yrkesläraren Ammi Vestlund är förändringar nu när hon har börjat undervisa vuxna elever.

Efter elva år som yrkeslärare på handels- och administrationsprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet så valde Ammi Vestlund börja arbeta på komvux i Ale kommun.

– Jag trivdes som lärare för ungdomar inom upplägget med lärlingsutbildning men jag kände att jag ville göra något annat. Så det var på eget initiativ som jag sökte mig till komvux, säger hon.

Långt arbetsliv

Nu har Ammi Vestlund varit yrkeslärare på Ale komvux sedan hösten 2021. Hon beskriver att fokus här kan koncentreras mer på lärandet.

– När man undervisar vuxna elever så har de ett långt arbetsliv bakom sig så diskussionerna kan fördjupas omgående. Man behöver inte motivera eleverna kring varför de olika kurserna är viktiga för yrket på samma sätt som för unga. De flesta på komvux är målmedvetna.

Tidsaspekten är också en stor skillnad jämfört med hennes tidigare lärarjobb.

– På gymnasiet hade jag en längre process med att fiska efter kunskap och progression. Här på komvux läser vi en kurs på fem veckor. I vartenda moment på lektionstid eller på elevens arbetsplats så måste jag tänka till att det hela tiden är bedömningsbart. Jag behöver vara väldigt strukturerad i läraruppdraget.

Hennes elever är från 23 till 56 år och utbildningen till barnskötare är på ett och ett halvt år. När de började på uppdragsutbildningen till barnskötare så var de 20 elever i gruppen men sju har övergått till att arbeta. Främst som förskoleassistenter, som de blir efter en del av utbildningen.

–  Det är ju olika vad man har för familjesituation, ekonomi och så vidare. Så det är ju en skillnad mellan att undervisa ungdomar.

Målet fast jobb

Ett behörighetskrav för att komma in på kursen är godkänt betyg i svenska grund.

– Språket är viktigt då barn- och fritidsämnena är teoretiska med många begrepp. Några yrkeskurser som vi läser är pedagogiska teorier och praktiker, kommunikation och hälsopedagogik. Vi har gått efter yrkespaketet, så eleverna läser enbart yrkeskurser.

Undervisning på skolan är det en gång i veckan och fyra dagar är de ute på arbetsplatser.

– De flesta har jobb på förskolor så det kan jämföras med apl på ungdomsgymnasiet. Många har vikariat och kommunen vill nu att de ska vara utbildade barnskötare eller förskoleassistenter. Målet är att få fast jobb men nu är det stora besparingar så det kan bli tufft. En del av mina elever har sökt sig till jobb utanför Ale kommun.

Ammi Vestlund är ofta ute på arbetsplatser för att följa elevernas kunskapsutveckling.

– Att göra apl-besök är det roligaste med yrket både på gymnasiet och komvux. Det finns alltid något att tala om och man får fokusera på att få kopplingen till kursplaner. Ibland sitter man som en fluga på väggen när handledaren och eleven pratar och då hör man att. mycket lärande har skett.

Ammi Vestlund trivs på komvux och är inställd på att fortsätta i den skolformen. Men hon kan sakna några delar från sitt förra jobb.

– Det är en liten sorg att inte få följa ungdomar i tre år och vara med när de tar studenten. Då känner man att man har varit en del i deras utveckling.

 

Viktig i undervisning på komvux: 

Var strukturerad och att ha syfte och mål med allt man gör.

Ha en tydlig röd tråd i undervisningen som rimmar med kursmål och centralt innehåll.

Coachning är viktigt för att peppa eleverna och förmedla självkänsla. Det är viktigt oavsett ålder.