Så har eleverna valt yrkesprogrammen

El- och energiprogrammet är störst bland yrkesprogrammen och hantverksprogrammet har ökat i popularitet. Foto: Amina Dahlab

Andelen sökande till yrkesprogrammen har ökat något det här läsåret. Störst är el – och energiprogrammet medan vård- och omsorgsprogrammet har flest sökande som saknar behörighet, visar nya siffror från Skolverket.

Totalt 130 000 elever sökte till ett nationellt gymnasieprogram inför det här läsåret. Andelen som sökt yrkesprogram i första hand är 37 procent. Det är en ökning med en procentenhet jämfört med förra läsåret. Förändringen med högskolebehörighet som grund på yrkesprogrammen infördes från och med det här läsåret. Ett syfte är att få fler att söka programmen.

– Vi ser nu en ökning även om den är liten så är den glädjande, kommenterade Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket de nya siffrorna på myndighetens webbinarium om gymnasial utbildning och kompetensförsörjning.

Färre söker vårdprogrammet

Störst bland yrkesprogrammen är el- och energi med drygt 7 000 förstahandssökande följt av fordon- och transport med drygt 6 300 förstahandssökande. Minst bland programmen är hotell- och turism och VVS- och fastighet som båda ända har ökat jämfört med i fjol.

Yrkesprogram med lägre andel sökande till det här läsåret är vård- och omsorg, fordons- och transport samt bygg- och anläggningspprgrammet.

Många obehöriga

Behörigheten var generellt sett högre bland eleverna som sökte till ett högskoleförberedande program jämfört med de elever som sökte ett yrkesprogram. Lägst andel behöriga har vård- och omsorgsprogrammet med drygt 64 procent. Barn- och fritid samt fordon- och transport har näst lägst andel behöriga förstahandssökande, cirka 70 procent för båda programmen. Högst andel behöriga till yrkesprogrammen har el- och energi med 85,5 procent.

Det här läsåret är det första gången som ekonomiprogrammet är det vanligaste förstahandsvalet. Det är därmed mer populärt än samhällsvetenskapsprogrammet.

 

   

Så här många elever har valt de olika yrkesprogram

inför läsåret 2023/24. Antalet för förra läsåret är inom parentes.

 

Barn- och fritid               4 831   (4 594)

Bygg – och anläggning    5 859     (6 237)

El och energi                   7 065     (6 776)

Fordon och transport        6 329     (6 676)

Försäljning och service     4 584    (4 057)

Hantverk                        3 442  (2 991)

Hotell och turism               1 342  (941)

Industritekniska                 1 956  (1 904)

Naturbruk                     4 424    (4 360)

Restaurang och livsmedel  2 197 (2 021)

VVS och fastighet      1 447       (1 415)

Vård och omsorg         4 175      (4 322)