Madeleine tipsar om lärande på arbetsplatsen

Mest populärt är att göra apl på sjukhus, berättar yrkesläraren Madeleine Forsberg, som här besöker eleverna Pooya Khodadi och Melisa Hurstic. Foto: Fredrik Jalhed

Handledare som ger eleverna trygghet, rimlig resväg och att ta tag i problem tidigt. Det är några faktorer för lyckad apl, menar yrkesläraren Madeleine Forsberg, som gör tio arbetsplatsbesök i veckan.

Madeleine Forsberg undervisar på Yrkesgymnasiet i Göteborg. Hennes elever på vård- och omsorgsprogrammet gör 80 procent av yrkeskurserna under det arbetsplatsförlagda lärandet, apl. Det är upplagt i block med två veckor ute på en arbetsplats och två veckor skolförlagt.

– När de är inne i skolan så har vi en yrkessektion per vecka. Då går vi igenom de moment som är svårt att nå på en apl-plats, säger hon.

Hur gör ni för att få med innehållet i alla yrkeskurser genom apl?

– Vi har målplanering som eleverna jobbar med och som handledarna tar del av i en checklista. Vi åker ut en gång per tvåveckorsperiod och följer upp lärandet, dokumenterar och ser om vi behöver sätta upp fler lärandefrågor till eleven. Det följs upp vid nästa besök så det rullar på bra, svarar Madeleine Forsberg, som ansvarar för 24 elevers apl i tre årskurser.

Hinner du med alla?

– Jo, när ettorna är ute på apl så är tvåorna inne i skolan och sedan byts det och treorna besöker vi halva gruppen per vecka. Min främsta uppgift på ett lärlingsprogram är ju att besöka eleverna och checka av lärandet på arbetsplatsen. I snitt kanske jag gör tio besök i veckan.

Madeleine Forsberg jobbar med matriser som är kopplade till kursmålen och de centrala innehållen. Dessutom skriver eleverna loggbok för att synliggöra sitt eget lärande.

Ser du risk i att handledaren får för stort inflytande över betyget?

– Nej, det är ju jag som gör bedömningen. Om handledaren säger att eleven behöver träna mer på något moment så kan eleven ha visat det kravet muntligt, skriftligt eller visat det praktiskt i skolan. Det är det jag går på i min bedömning.

Det flesta handledarna har gått Skolverkets handledarutbildning och Madeleine Forsberg har ibland handledarutbildning genom vård- och omsorgscollege.

– Skolverkets handledarutbildning är riktigt bra. De som gått utbildningarna är generellt sett bättre på reflektion och att jobba med relationer. Att handledaren bidrar till att eleverna känner trygghet är viktigt. Då kan eleven blomma ut.

Om någon elev inte trivs på apl-platsen är det viktigt att agera snabbt, betonar Madeleine Forsberg.

Att behöva byta apl-plats händer cirka tre gånger per termin. Orsaker kan vara att ett äldreboende inte håller måttet eller att resorna blir för långa för eleven.

Tidig apl

Eleverna gör sin första apl redan efter två veckor. Då har de i skolan gått igenom sekretess, hygienrutiner för att motverka smittspridning och hur det kan kännas att vara i beroendesituation genom att eleverna får mata varandra.

– Det är viktigt att få pröva apl tidigt för att få inblick i det man utbildar sig till. Många kanske har en föreställning om att lärlingsprogram är enklare än skolförlagt. Men det är tvärtom kanske tuffare som lärling med tidiga mornar sena eftermiddagar under apl och att man ska få med alla gymnasiegemensamma ämnen. Hos oss väljer de flesta högskolespåret.

I ettan är alla elever på äldreboende där det finns många platser och stort omvårdnadsbehov. I tvåan är inriktningen på funktionsstöd och hemtjänst. I årskurs tre får eleverna göra apl inom sjukvård.

– Apl-platserna på sjukhus är som mest attraktiva och det finns inte så många platser.  Så här får vi ge lite kortare perioder för fler elever.

 

Tips för att få bra apl:

Rimlig resväg, högst en timme enkel resa.

Täta besök och återkoppling mellan elev och lärare.

Bra dialog och relation mellan lärare och handledare.

Fördel om handledaren gått handledarutbildning.