Så gör de för att elever ska välja yrkesprogram

Yrkeslärarna Lars Svensson och Madeleine Forsberg tycker till om värdet av öppet hus och förändringen kring utbudet av gymnasieprogram.

Öppet hus kan vara värdefullt för att få elever till yrkesprogram och i stort sett är det bra att arbetsmarknaden ska få större inflytande över gymnasieutbudet. Det tycker yrkeslärarna Lars Svensson och Madeleine Forsberg.

Lars Svensson, fordonslärare på Agnefrids gymnasium i Malmö:

 

Hur arbetar ni för att fler elever ska söka yrkesprogram på din skola?

– Vi har öppet hus och ibland är personal ute på skolbesök. 

Tror du att öppet hus är viktigt för att få sökande?

– Det är en del killar från branschen som kommer och det är bra. Men i stort sett tror jag inte att öppet hus ger så jättemycket. Det kan i och för sig komma ganska mycket folk med ungdomar och föräldrar. Jag brukar själv vara med på öppet hus men inte de senaste gångerna.

Vad anser du om att arbetsmarknadens behov framöver ska ges större inflytande över utbudet av gymnasieprogram?

– Jag tror att det kan vara bra. Vi har flera gymnasier i Malmö med fordonsutbildninging. Det är för mycket om man ska få intresserade elever. I dag har vi elever som precis har lärt sig att läsa och då kan det bli svårt att bli fordonstekniker. I dag är det svårt att få en del att bli intresserade av bilar.

 

Madeleine Forsberg, vårdlärare på Yrkesgymnasiet i Göteborg:

 

Hur arbetar ni för att fler elever ska söka yrkesprogram på din skola?

Vi är med på gymnasiemässan och vi har öppet hus. Våra kommunikatörer lägger även ut roliga lektioner på Instagram och de besöker en del högstadieskolor.

Tror du att öppet hus är viktigt för att få sökande?

– Jag tycker att öppet hus är värdefullt. De ger ett intryck av skolan och vi kan träffa blivande elever. Vi brukar ha cirka 150 besökare till vår skolas olika program.

Vad anser du om att arbetsmarknadens behov framöver ska ges större inflytande över utbudet av gymnasieprogram?

– Den debatten har jag inte följt så noga. Men det behövs ju folk inom vård och omsorg. Viktigt är så klart att våra elever är motiverade.

Förändring i skollagen:

När en kommun, region eller enskild huvudman lägger fram vilka gymnasieutbildningar eller utbildningar i komvux som ska erbjudas och hur många platser som ska erbjudas så ska det tas hänsyn till både ungdomarnas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

Lagändringarna började gälla från den 1 juli 2023 och ska tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025.

Läs mer:

”Viktigt att visa fördelarna med yrkena”