Yrkesprogram som ger jobbgaranti

Ann Mårder, vice president på hotellkedjan Strawberry och Anneli Larsson, vd för Lärande Partner lovordar samarbetet som ger eleverna apl och jobbgaranti efter examen.

Elever på Realgymnasiet är garanterade jobb på hotell och i fordonsbranschen. Det är superviktigt för vår kompetensförsörjning att få in människor tidigt, säger Ann Mårder på hotellkedjan Strawberry.
Våra elever får en bred kompetens, betonar Anneli Larsson vd för Lärande partner.

Den 21 augusti 2018 var Petter Stordalen, känd ledare inom hotellbranschen, på plats vid Hotel Quality Globe i Stockholm för att inviga en satsning tillsammans med Realgymnasiet. Eleverna på hotell- och turismprogrammet skulle få apl på hotellkedjan Nordic Choice Hotels. Efter examen från lärlingsutbildningen skulle de erbjudas sex månaders provanställning. Samarbetet pågår fortfarande och har ökat i omfattning.

Flera orter 

– Satsningen finns nu på fem orter. Det var lite klurigt med apl under pandemin men det löste sig. I höst är det Realgymnasiet i Sundsvall som kommer att inleda samarbetet för hotell- och turismprogrammet, säger Anneli Larsson, vd för Lärande Partner.

I samband med pandemin var det också ordinarie personal som varslades eller valde att lämnade hotellbranschen.

– Det gav en kompetensbrist så därför var det bra att våra elever kunde gå in i jobb efter årskurs tre.

Samarbetet med Nordic Choice Hotels, som i våras bytte namn till Strawberry, finns nu på Realgymnasiets skolor i Sundsvall, Linköping, Stockholm, Göteborg och Lund.

 Variation under apl

Anneli Larsson är nöjd med att perioderna med apl ger en variation för eleverna.

– Inom hotell får du prova flera olika avdelningar, reception, frukost, städ och marknadsavdelning. Så eleverna får en bred kompetens och kan framöver söka olika tjänster. 

Tror du att det samarbetet med hotell- och fordonsbranschen bidrar till att fler lockas till de här yrkesprogrammen?

– Ja, det är ett ambitiöst koncept som ger en möjlighet att få en anställning. Jobbgarantin kan göra stor skillnad för en ung person som ska gå in i både yrkes- och vuxenlivet efter avslutad utbildning. På gymnasiemässor och vid andra tillfällen så väcker det här samarbetet intresse hos besökarna. 

Jobbar kvar

Ann Mårder, vice president på hotellkedjan Strawberry, är också nöjd med samarbetet.

– Det är superviktigt för vår kompetensförsörjning att få in människor tidigt för att se hur kul vår bransch är. När elever har gått hotell- och turismprogrammet som skolförlagt program så upplever vi att de inte alltid är anställningsbara. Det kan handla om brister i att tala i telefon eller hur man uttrycker sig i mejl. Med lärlingsutbildningen i Realgymnasiet så fungerar det bra.

Enligt företagets siffror är det omkring 50 procent av eleverna som jobbar kvar sedan starten 2018.

– Det är vi jätteglada för. Det är kanske framför allt under första gymnasieåret som en del elever avslutar programmet. Det är ju inte lätt att som sextonåring veta vad man vill bli, säger Ann Mårder.

Sedan tidigare finns ett liknande samarbetet inom fordonsbranschen. Det är mellan Realgymnasiet och ProMeister, som är en del av MEKO Group. Här finns upplägget på fordons- och transportprogrammet på skolorna i Lund, Göteborg, Stockholm och Örebro.

Läs mer: 

”Många missar chansen till yrkesprogram”

Fler utbildningar ska leda till arbete