Yrkesprogrammet ska anpassas för barnskötare

Skolminister Lotta Edholm (L) ger Skolverket i uppdrag att se över barn- och fritidsprogrammet. Foto: Linnea Tammerfors.

Skolverket har fått i uppdrag att se över barn- och fritidsprogrammet. Kursinnehållet är för spretigt, menar regeringen. Samt att utbildningarna behöver bli mer anpassade till det arbete som väntar efter utbildningen.

Regeringen anser att barn- och fritidsutbildningarna är för osammanhängande och spretiga. Nu har de gett Skolverket i uppdrag att granska utbildningarna, både på gymnasiet och komvux. 

– Barnskötare bidrar tillsammans med förskollärare dagligen till barns utveckling och lärande. För att de ska kunna utföra sin viktiga uppgift behöver vi se till att utbildningarna rustar blivande barnskötare på bästa möjliga sätt, säger skolminister Lotta Edholm i ett pressmeddelande.

För många val

En del i uppdraget är att anpassa barn- och fritidsprogrammet specifikt för barnskötaryrket.

Fackförbundet Kommunal sympatiserar med förslaget. De har efterfrågat förändringar sedan länge och tycker att ett av problemen är att så många kurser på barn- och fritidsprogrammet är valbara. Och att det i sin tur kan leda till en för stor variation i kompetens och kunskap hos eleverna när de kommer ut på arbetsmarknaden.

– Det är problematiskt att 15-åringar ska kunna välja en så stor del av sin utbildning, säger Anders Bucht till tidningen Kommunalarbetaren.

Obehöriga barnskötare

Skolminister Lotta Edholm har meddelat till tidningen Kommunalarbetaren att regeringen kommer att se över förutsättningarna för vidareutbildning för förskolepersonal. Fackförbundet Kommunal vill se ännu fler förändringar. De vill att barnskötare ska få en skyddad yrkestitel - något som är komplicerat i nuläget, eftersom gymnasie- och komvuxutbildningarna ser så olika ut, enligt Anders Bucht. 

Kommunal kommer också arbeta för att få bort titlar som ”förskoleassistenter” eller ”barnskötarbiträden”. Outbildad personal ska kallas obehöriga barnskötare, betonar Kommunal. 

Skolverket ska presentera förslaget i december 2024.

Nu väntas förändringar

Regeringen vill:

– göra utbildningarna mer inriktade på arbete med barn. 

– hitta ett sätt att säkerställa att barnskötare inom komvux har tillräckliga förkunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

 

Kommunal vill:

– att barnskötare ska få en skyddad yrkestitel.

– stryka titlar som ”förskoleassistenter” eller ”barnskötarbiträden”. All outbildad personal ska kallas obehöriga barnskötare.

– att outbildad personal ska kallas obehöriga barnskötare.