Lär dig jobba med blyga barn

Specialpedagogik i förskolan: Så får du ta blyga barn att våga delta i förskolans aktiviteter och få stöd i sin utveckling.

Ny bok

Titel: ”Förstå och bemöta blyga barn”

Författare: Malin Gren Landell

Förlag: Natur & Kultur

”I många fall krävs mycket små medel för att stötta barn över en initial blyghet. Andra gånger behöver man göra lite mer för att barnet ska våga delta. Men framför allt behöver blyga barn bli hörda och sedda.”

Orden är Malin Gren Landells, psykolog, psykoterapeut och författare till denna bok.

Blyghet ingår som en fas i barns utveckling men kan också leda till en senare stark social rädsla och öka risken för svårigheter med kompisar längre fram. Att bli accepterad för sitt sätt att vara kan hjälpa ett blygt barn att känna sig trygg i att kunna vara sig själv. I Landells bok finns råd om hur man kan underlätta för blyga barn i förskolan att ta sig in i leken, öva socialt samspel, våga delta i förskolans aktiviteter och få stöd i sin utveckling. Att se de blyga barnen och göra dem delaktiga på ett sätt som blir bra för dem.

LÄS ÄVEN

Vad mer kan vi göra åt skolfrånvaron?

Speciallärare med syv-mission

Utbyggd elevhälsa kan lösa komvux-krisen