Boktips: Det sociala arbetet i skolan

Ny, uppdaterad utgåva av ett referensverk om skolsocialt arbete.

Ny bok

Titel: Skolsocialt arbete

Författare: Åsa Backlund, Sara Högdin, Ylva Spånberg Weitz (red)

Förlag: Gleerups

I denna grundläggande antologi om det sociala arbetet i skolan analyseras det skolsociala arbetet ur flera olika perspektiv – om skolan och elevhälsan som organisatorisk och institutionell kontext för det sociala arbetet; skolsociala problem­områden; och metoder och perspektiv i skolsocialt arbete.

Inte minst tar man upp det ­sociala uppdraget att förmedla demokratiska ­värden till eleverna samt ge dem det psykosociala stöd de behöver för att klara av sin utbildning.

Boken är en nyutgåva som uppdaterats med det aktuella kunskapsläget och tar hänsyn till ny lagstiftning­ och nya riktlinjer inom skola och socialtjänst.

LÄS ÄVEN

”Relationerna svårare än pedagogiken”

IBIS-modellen ger en tryggare skola

”Nu arbetar vi mer effektivt på klassnivå”