Om Specialpedagogik

Välkommen till Specialpedagogik.

Den här sajten och magasinet Specialpedagogik ges ut av Sveriges Lärare.

Vi riktar oss till specialpedagoger och speciallärare. 

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Michael Jonsson
Adress: Specialpedagogik, Box 27038, 10251 Stockholm
Besöksadress: Humlegårdsgatan 6, Stockholm
Telefon: 08-57 80 10 00
E-post: specialpedagogik@vilarare.se