Diskriminerande skola? HD prövar mål för elev med autism

Foto: Carl Johan Erikson

Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd i ett mål gällande en elev med autism som under nästan ett helt läsår nekats särskilt stöd.

I mars 2023 konstaterade hovrätten att en elev med autism omfattas av diskrimineringslagens skydd kopplat till funktionsnedsättning, och att hemkommunen utsatt eleven för ett missgynnande när den inte följt skollagen om särskilt stöd. Ändå gick hovrätten på kommunens linje att eleven inte hade rätt till ersättning eftersom kommunen inte kände till elevens diagnos och skolan därför inte kunde göras ansvarig.

Ombud för eleven är Johanna Ingemarsson från den ideella organisationen Malmö mot diskriminering. Hon säger i ett pressmeddelande:

– Vi är oerhört glada över att Högsta domstolen tar upp målet och klargör hur långt skyddet i diskrimineringslagen sträcker sig, Det är en mycket viktig fråga som berör väldigt många barn. För många barn tar det tid att få en diagnos, det är inget konstigt att det är så och det får aldrig bli ett hinder för att skolan ska ta sitt ansvar för att säkerställa en tillgänglig skola.

Högsta domstolen tar varje år emot ca 7 500 överklaganden och beviljar prövningstillstånd i cirka 100 mål per år. Det är ovanligt att prövningstillstånd beviljas i diskrimineringsmål och den här prövningenkommer bli den första där Högsta domstolen prövar bestämmelserna om bristande tillgänglighet.

Malmö mot Diskriminering får stöd från Arvsfonden för projektet ”Rätt på riktigt”, där man tillsammans med funktionsrättsförbund, föräldranätverk, elevråd och antidiskrimineringsbyråer söker upprättelse för elever som utsatts för bristande tillgänglighet i skolan.

LÄS ÄVEN

Distansundervisning som särskilt stöd – Uppsala och Göteborg först

Attention bjuder in till NPF-forum 2024

Ny KI-metod ger ökad skolnärvaro hos barn med autism