Attention bjuder in till NPF-forum 2024

Nästa år är det dags igen för ett nytt, stort NPF-Forum, i Riksföreningen Attentions regi. Nu är det möjligt att anmäla sig.

Konferensen, som Attention anordnar varannat år, riktar sig som vanligt till hela intresse-spektrat: yrkesverksamma, personer med egen diagnos och anhöriga. Denna gång är temat ”Ett fungerande liv med NPF”, datum och plats är den 18–19 maj i Aula Medica.

– Det viktiga är att vi möts och jobbar tillsammans för att öka kunskapen och förståelsen kring NPF, på alla plan i samhället, säger Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention. Eftersom runt tio procent av befolkningen har en eller flera NPF-diagnoser är det här en konferens som berör alla förskolor och skolor, vård- och stödverksamheter, arbetsplatser och de flesta familjer.

Konferensen har ett brett program, från många forskare och experter till personliga berättelser om att hantera psykisk ohälsa, bryta social isolering eller hitta en väg tillbaka från problematisk skolfrånvaro. Frida och Tilda Boisen, Lotta Borg Skoglund, Sven Bölte och Jessica Stigsdotter Axberg (Mrs Hyper) är några av föreläsarna.

Under NPF-forum delar Riksförbundet Attention också ut priset Årets ljus till personer som gjort beundransvärda och betydande insatser inom NPF-området.

Mer information och anmälan: https://attention.se/npf-forum-2024/

LÄS ÄVEN

Elever med npf möts ofta av okunskap och negativ attityd

Ny KI-metod ger ökad skolnärvaro hos barn med autism

Mikael Vestman: ”Marknaden av npf-influencers har gått för långt”