Boktips: Få nya perspektiv på interkulturella frågor

En metod för integration – integration av interkulturella perspektiv i skolverksamheten.

Ny bok

Titel: ”Interkulturell pedagogisk kompetens”

Författare: Hans Lorentz

Förlag: Studentlitteratur

Hans Lorentz är fil.dr i pedagogik och lektor vid Lunds universitet samt seniorforskare i kultur- och samhällsvetenskap, och har inte minst forskat om hur interkulturella perspektiv kan bli en del av lärande och kunskap i ett mångkulturellt samhälle.

Nu kommer en omarbetad och utökad upplaga av hans standardverk i ämnet, som beskriver denna kompetens och hur den möjliggör samarbete mellan elever och lärare med olika kulturell, språklig, religiös och etnisk bakgrund i dagens skola. Det handlar om att både lärare och elev genomgår en process, analyserar och problematiserar sina subjektiva uppfattningar om jaget och världen, och vågar låta det obekanta och bekanta mötas för att skapa förståelse.

LÄS ÄVEN

Ny bok: Viktig delaktighet för barn i förskolan

Befria skolan från floskler – det är tillit den behöver

Boktips: Bred kunskap om missbruksproblem