Ny bok: Viktig delaktighet för barn i förskolan

Det talas alltmer om hur hjärnan fungerar, och hur ­undervisningen kan formas utifrån den vetskapen. Den här boken tar ett förskolegrepp på samma ämne.

Ny bok

Titel: ”Samtalsmetoder i förskolan – förstå och nå fram till barnen”

Författare: Malin Reuterswärd, Cajsa Jahn, David Edfelt

Förlag: Natur & Kultur

Syftet med nya boken ”Samtalsmetoder i förskolan” är att pedagogerna ska lyckas bättre i sin kommunikation så att barnens vardag blir mer begriplig, hanterbar och meningsfull. I de två första kapitlen får vi grundläggande kunskaper om kommunikation och insikter om hur hjärnan fungerar. Därefter presenteras elva olika samtalsmetoder med en avslutande del kring goda råd om hur man tar första steget. 

Hur hjärnan fungerar är ett relativt nytt perspektiv som genom boken lyfts in i förskolans kontext. När författarna beskriver att hjärnans nätverk för självstyrning är färdigutvecklade vid 25–30 års ­ålder så blir det väldigt tydligt att det är vi vuxna som har ansvaret för en god kommunikation. Författarna menar att vi behöver kommunicera med barnen på ett sätt som hjälper dem att svara på våra frågor, så att vi bättre kan förstå deras individuella behov och därefter anpassa. I ett längre perspektiv så skapar vi situationer som gör det möjligt för alla barn att lyckas. 

Här presenteras elva olika samtalsmetoder, med en avslutande del kring goda råd om hur man tar första steget.

För mig signalerar boken ett barnrättsperspektiv, där barnen får lov att vara delaktiga i sin utbildning. Delaktigheten framkommer även i de olika samtalsmetoderna och deras exempel. Samtalsmetoderna visar på allt från användande av figurer till sociala manus. Många pedagoger som jag möter saknar hur:et i förskolans styrdokument. Här ger boken många goda exempel på just hur pedagogerna kan förhålla sig och hur de kan arbeta konkret med till exempel konflikthantering och socialt samspel. Trots att samtalsmetoderna är väl beprövad kunskap lyckas författarna ändå komma med nya vinklar på hur pedagogerna kan använda sig av metoderna. Det uppskattas! 

Boken har tydliga förklaringar i korta texter som är lätta att ta till sig, vilket gör den användarvänlig, ”hands on”, och att boken är knappt 90 sidor lång blir bara till dess fördel.

LÄS ÄVEN

Boktips: Stärk empatin hos barn med autism

Boktips: Bred kunskap om missbruksproblem

Boktips: Det sociala arbetet i skolan

Boktips: Stötta barns motorik