Boktips: Stötta barns motorik

Om barns motoriska utveckling i förskolans vardag och omsorgsmoment.

Ny bok

Titel: Motorik med alla sinnen – grund för barns lärande 

Författare: Åsa Hagdahl, Pernilla Unevik

Förlag: Gothia

”Skapande aktiviteter, lekar, sånger och ramsor, på- och avklädning, forma lera, skogsutflykter och att gå på promenad – allt det här är mycket betydelsefullt för hjärnan och motorikens utveckling”, säger Pernilla Unevik, förskollärare, specialpedagog och sensomotorisk tränare.

Här ges en fördjupad förståelse för varför barns motoriska och sensomotoriska utveckling är viktig och vilka utmaningarna kan vara om barn inte utvecklas som förväntat. Författarna beskriver hur man kan arbeta på ett strukturerat och målinriktat sätt och ger konkreta tips och övningar för att stödja barns utveckling av grundläggande motoriska färdigheter.

De vardagliga aktiviteterna och omsorgs­momenten i förskolan är viktiga för barns motoriska utveckling. Åsa Hagdahl är sensomotorisk tränare.

LÄS ÄVEN

Specialpedagoger: Så håller vi oss uppdaterade

Kan en justerad skolpolitik äntligen hamna rätt?

Undervisning och elevhälsa måste samverka