Boktips: Allt om RTI-modellen

Evidensbaserad läsundervisning, progressionsmonitorering och kollaborativa möten tas upp i en bok för speciallärare och F–6-lärare.

Ny bok

Titel: RTI-modellen i praktiken – tidig upptäckt och tidiga insatser i läs-, skriv- och räkneundervisning

Författare: Camilla Nilvius

Förlag: Gothia

Camilla Nilvius, speciallärare och lektor i pedagogik, disputerade 2022 med en avhandling om RTI i en svensk skolkontext. Response to Intervention, RTI, är en forskningsbaserad modell som erbjuder en tydlig stödstruktur i att tidigt identifiera lässvårigheter hos elever.

Modellen har i internationell forskning visat sig vara effektiv speciellt när det handlar om grundläggande färdigheter. Författaren ger här konkreta råd och verktyg för hur klasslärare och speciallärare tillsammans kan planera och genomföra insatser på olika nivåer inom RTI med fokus på att fånga upp elever som är i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter.

Kapitlen lyfter läsa-skriva-räkna-garantin, evidensbaserad läsundervisning, progressionsmonitorering och kollaborativa möten. Boken riktar sig till lärare i årskurs F–6 och speciallärare.

LÄS ÄVEN

”Sluta läsa för att träna – läs för att leva!”

Specialpedagoger: Så håller vi oss uppdaterade

Kan en justerad skolpolitik äntligen hamna rätt?