Kan en justerad skolpolitik äntligen hamna rätt?

Redaktören inleder nya numret med att rapportera vart speciallärare och specialpedagoger tror förändringens vindar blåser i skolan.

LÄS MER Positivt beteendestöd: Uppmuntran alltid bättre än kritik

Ny generaldirektör för Skolverket, plockad från Riksantikvarieämbetet i stället för skolvärlden. Hur kommer han att balansera mellan Skolverkets befintliga kompetens och regeringens aviserade kursändring? Hur kommer Skolverkets forskningsunderlag att värderas när nya politiska direktiv ska drivas igenom?

Vi har de senaste veckorna passat på att höra med speciallärare, specialpedagoger, lärare och rektorer om deras förhoppningar.

Specialpedagog: ”När jag började på mitt nuvarande jobb hann ettornas lärare igenom hela alfabetet på två månader. Det gick alldeles för snabbt. Nu har vi lagt in mycket mer mängdträning.”

Många tror att det blir ”som vanligt” med skolpolitiken – stora, vackra ord om välmenande reformer där sedan både mål och medel tunnas ut någonstans på vägen mellan stat och kommuner. Som en rektor sa: ”Om fem år sitter vi här igen och pratar om läskatastrofen och om vad som gick fel med ännu en reform.”

Men vi möter inte bara defaitism. Många är faktiskt riktigt hoppfulla. Inom alla de här professionerna tror man på mer intensiv- och färdighetsträning som ett konkret resultat av en justerad skolpolitik. ”Det ligger i luften”, säger en speciallärare vi tidigare intervjuat om en lokal satsning på intensivträning, ”våra kommungubbar till och med skryter om oss nu.”

En specialpedagog vi pratar med ser utökad färdighetsträning som en del av lösningen på läskrisen. ”När jag började på mitt nuvarande jobb hann ettornas lärare igenom hela alfabetet på två månader. Det gick alldeles för snabbt. Nu har vi lagt in mycket mer mängdträning mellan momenten och ser kraftigt förbättrade resultat.”

Psykologen och författaren Peter Karlsson, som vi intervjuar i det nya numret om positivt beteendestöd, pratar också om en förflyttning av fokus ”från anpassningar till färdighetsträning”.

Andra är rädda för ett oroligare skolklimat. Specialläraren Niclas Fohlin, som vi porträtterar i nya numrets ”Mitt jobb”, har på vår hemsida skrivit djupt personligt och varnande om att vi kan vara på väg att få en mer auktoritär skola som en farlig ”genväg till ordning och reda”.

En sak kan vi vara säkra på. Skolan står inte still.

LÄS ÄVEN

Niclas Fohlin: ”Vilka blir förlorarna i en alltmer auktoritär skola?”

Skolinspektionen: Lärare och specialpedagoger måste synka bättre

”Risk för feltolkning utan specialpedagog”