Specialpedagoger: Så håller vi oss uppdaterade

Ann Hugosson, Erika Steorn och Gabriella Millo.

Tre specialpedagoger berättar om hur de håller sig ­uppdaterade om forskningsläget.

LÄS MER: Inkludering handlar om mer än diagnoser

Erika Steorn, Hagfors:

1. Hur håller du dig uppdaterad om forskning och utveckling?

– Jag har under hela min yrkestid som specialpedagog läst kurser på universitet inom det specialpedagogiska området för att fördjupa mina kunskaper och vara ­vetenskapligt uppdaterad. Jag försöker också hålla mig à jour kring nya utredningar, propositioner och forskningsstudier.

2. Vilka är de största utmaningarna du stöter på när det gäller att hålla dig uppdaterad?

– Tiden är den största utmaningen – att under arbetstid ge sig själv tillåtelse att prioritera den egna fortbildningen. Allt handlar om att välja och ­prioritera. Det är ingen enkel sak att lösa. 

3. Hur viktigt är erfarenhetsutbyte med kollegor?

– Jag arbetar tätt tillsammans med mina närmsta kollegor. Kommunens special­pedagoger träffas varje månad och har ett strukturerat utbyte med varandra. ­Därutöver deltar jag i ett nätverk för specialpedagoger i Värmland som träffas på Karlstads universitet fyra gånger per läsår.

Ann Hugosson, Borgholm:

1. Hur håller du dig uppdaterad om forskning och utveckling?

– Genom att läsa nya artiklar och ämnen kring det som är aktuellt på SPSM:s hemsida och titta på deras webbsändningar och sådant. Sen läser jag ju medlemstidningar som den här och liknande. Men jag är helt ansvarig själv för min egen fortbildning och det är en utmaning att klara det. 

2. Vilka är de största utmaningarna du stöter på när det gäller att hålla dig uppdaterad?

– Kommunens ekonomi utgör de största begränsningarna. För oss i landsbygdskommuner är det betydligt mer kostsamt att åka på utbildning eftersom det går så mycket mer tid till resa och boende. Allt går inte heller att göra via nätet, mycket utbildning blir bättre på plats. Vi behöver ju fylla på både med kunskap och energi! 

3. Hur viktigt är erfarenhetsutbyte med kollegor?

– Vi har ett organiserat samarbete med specialpedagogerna i grannkommunen, med regelbundna träffar per termin och roterande värdskap. Vi brukar ha ett systematiskt upplägg för att dela med oss av erfarenheter och sådant som hänt inom vårt område. Vi har också efterfrågat handledning för att göra det på ytterligare ett sätt, men just nu sätter kommunens ekonomi stopp för det.

Gabriella Millo, Lund:

1. Hur håller du dig uppdaterad om forskning och utveckling?

– Jag har turen att arbeta i ett stort special­pedagogteam på Polhemskolan i Lund. Vi håller oss uppdaterade genom att läsa adekvat litteratur och prata kring böckerna. Vi tar också del av aktuell forskning via samarbeten med Malmös och Lunds universitet. Några gånger om året har vi kvalitativa föreläsningar som är gemensamma för all personal på skolan. 

2. Vilka är de största utmaningarna du stöter på när det gäller att hålla dig uppdaterad?

– Det är svårt att vara uppdaterad inom alla områden och det är en ständig ström av nyheter inom det specialpedagogiska området. Så i vårt ämneslag har vi valt att ha ansvar för olika områden och att snabbt delge varandra nyheter och förändringar.  

3. Hur viktigt är erfarenhetsutbyte med kollegor?

Vi har dels regelbundna träffar på skolan med hela ämneslaget i specialpedagogik, dels nätverksträffar med kommunens specialpedagoger några gånger om året. Erfarenhetsutbyte är viktigt för att kunna växa i sin profession. Specialpedagogyrket är så komplext att man ständigt behöver utbyta erfarenhet och tankar med kollegor. Det är ett av sätten att växa i sin profession.

LÄS ÄVEN

Så ser de till att ingen sexåring halkar efter med läsningen

Panelen: Hur fungerar din dialog med vårdnadshavare?

Jolette – vilket fantastiskt transportsätt!