Boktips: Vad tycker unga i förorten om skola och lärande?

Ungas och lokalt engagerades röster om skolan – framfiltrerade via kvalitativa forskningsmetoder.

Ny bok

Titel: ”Mellan resignation och framtidstro”

Författare: Ove Sernhede, Nils Hammarén, Johannes Lunneblad och Sara Uhnoo (red) samt Majsa Allelin, Kristina Alstam, Helene Fransson, Marcus Herz och Jonas Lindbäck

Förlag: Natur & Kultur

Vi känner alla till den stereotypa bilden av ortens unga  – och om de politiskt uppmålade visionerna om en mer jämlik stad.

Detta är en motbild.

Innehållet i boken är ett resultat av tre forskningsprojekt som alla berör begränsningar och möjligheter i unga människors livsvillkor och lärande i några av Göteborgs mest stigmatiserade stadsdelar. Genom intervjuer och observationer får vi ta del av ungas röster. Boken är indelad i tre teman: Förorten, skolan och ungas lärande, Ungas gemenskaper och informella lärande och Skolan och omvandlingen av förorten.

LÄS ÄVEN

Boktips: Det sociala arbetet i skolan

Boktips: Stärk empatin hos barn med autism

Boktips: Allt om RTI-modellen