Boktips: Stärk empatin hos barn med autism

De danska författarna Anne Vibeke Fleischer och Käte From är spe­cialister i neuropsykologi och pedagogisk psy­kologi respektive barnneuropsykologi.

Autism och emapti – hur ligger det till, egentligen? Hur kan den tränas? Här är en ny bok med verktyg och strategier.

Ny bok

Titel: Empati hos barn och unga med autism

Författare: Anne Vibeke Fleischer, Käte From

Förlag: Studentlitteratur

Empati hjälper oss att förstå andra människors känslor, handlingar och tankar, och det är något som många med autism har svårigheter att läsa av. Men kan man träna sig i detta? Och hur ser utvecklingen av empati ut?

I en ny bok av Anne Vibeke Fleischer och Käte From presenteras verktyg och strategier för att hjälpa just barn och unga med autism att träna upp sin empatiska förmåga. Utvecklingen av empati sker gradvis och hänger bland annat ihop med barnets självuppfattning och mentalisering.

Läs om vikten av empati, barnets känsloreglering, utveckling av självmedvetande, empati hos de yngsta barnen, språk, tänkande och empati, uppmärksamhet, bearbetning och empati, djurassisterad terapi och inkludering av barn med särskilda behov. Författarnas förhoppning är även att arbetet med empati kan hjälpa vuxna att se världen ur barnets perspektiv och förstå barn med autism bättre.

LÄS ÄVEN

Specialpedagoger: Så håller vi oss uppdaterade

Kan en justerad skolpolitik äntligen hamna rätt?

Undervisning och elevhälsa måste samverka