Hyllad debattbok om ungas psykiska ohälsa

Christian Hjortkjaer skriver om vad som skapar psykisk ohälsa hos unga i dag.

NY BOK

Titel: ”Otillräcklig – varför vår tids moral skapar psykisk ohälsa bland unga”

Författare: Christian Hjortkjaer

Förlag: Libris bokförlag

”Den psykiska ohälsan hos unga gör många lidande och det är svårt att se en lösning på problemet, inte minst inom skolvärlden. Unga i dag anses ofta tillhöra en generation som är hopplös, lat, egoistisk och beroende av sina mobiltelefoner. Men jag menar i stället att generation Z är en ytterst seriös generation, så plikttrogna att de blir sjuka.”

Det är den danska filosofie doktorn Christian Hjortkjaer som skriver detta i sin nya och redan mycket omskrivna debattbok. Han diskuterar dagens psykologiska klimat – hur det kommer ur tidsandans ideal som ofta är ouppnåeliga, och som leder till orimliga förväntningar och en otillräcklighetsspiral.

LÄS ÄVEN

Mer hands-on som spec i resursskola

Så stöttas barn med trauma

”Att kunna läsa är nyckeln till allt lärande”