Boktips: Handfast guide om resursskolan

Ny bok om hur undervisningen kan organiseras i resursskolan.

NY BOK

Titel: ”Resursskola en möjlighet till en fungerande skolgång”

Författare: Aiman Jihar, Marit Sahlström

Förlag: Natur & Kultur

”Den här boken behövs för att vi i dag har en skola som inte fungerar för alla och där kan resursskolan vara en väg till framgång”, skriver författarna Amir Jihar och Marit Shlström, och fortsätter: ”Vi bidrar med kunskap om begreppet resursskola och tips på hur arbetet kan organiseras.”

En resursskola är en verksamhet som riktar sig till elever med omfattande behov av särskilt stöd. Här beskrivs olika typer av resursskolor, hur undervisningen kan organiseras och hur stödet kan se ut. Läs också om hur arbetet kan följas upp och vilken betydelse bemötande och elevsyn har. Boken ingår i förlagets Lärpocket-serie.

LÄS ÄVEN

Mer hands-on som spec i resursskola

Så stöttas barn med trauma

”Att kunna läsa är nyckeln till allt lärande”