Så stöttas barn med trauma

Psykologen Jenny Nordin Hertzberg har skrivit en guide för alla som arbetar eller lever med traumatiskt utsatta barn och unga.

Ny bok

Titel: ”Fortsättning följer – att hantera barns trauma hemma och i skolan”

Författare: Jenny Nordin Hertzberg

Förlag: Studentlitteratur

Att som barn och ungdom ha utsatts för hotfulla händelser kan vara väldigt svårt att hantera och kan få en starkt negativ inverkan på livet. Det kan handla om miss­handel, rån, olyckor, övergrepp eller trauman skapade av andra människor.

I den här boken fokuseras på hur de vuxna som finns nära det drabbade barnet kan stötta och hjälpa efter en traumatisk händelse. Innehållet är uppdelat i tre delar – en för föräldrar, en för pedagoger och en för elevhälsan. Författaren utgår från både forskning och praktik och fokuserar på lösningar och förhållningssätt som kan användas under de första veckorna efter en drabbande händelse.

Jenny Nordin Hertzberg är psykolog och psykoterapeut med lång erfarenhet av kris och traumabehandling både i Sverige och internationellt.

LÄS ÄVEN

Ny bok: Viktig delaktighet för barn i förskolan

Lärarutbildningen missar konsten att lära u

”Höj nivån! Det är inte fel på barnen”