Niclas Fohlin: ”Tack för allt, Anne-Marie Körling!”

Foto: Samuel Unéus

Anne-Marie Körling har precis haft sin sista lektion med elever. Specialläraren Niclas Fohlin hyllar här sin största förebild.

LÄS MER ”I varje stökig pojke finns en vetgirig elev”

Niclas Fohlin

Det finns människor som lämnar ett bestående avtryck i våra liv, personer vars passion och engagemang förvandlar oss och omgivningen var de än är. För mig är Anne-Marie Körling en sådan person. Jag hade förmånen att träffa Anne-Marie för första, och hittills enda gången, för ungefär 20 år sedan på en utbildning i Kiwi-metoden. Det mötet förändrade mitt liv som lärare, min syn på läsundervisning och elever. Varför vill jag lyfta detta? Jo, jag fick höra att Anne-Marie Körling precis haft sin sista lektion med elever och nu säger hejdå till skolan … i alla fall som lärare.

Ni står intill varandra och hoppar in i boken tillsammans och vida är ert äventyr.

Anne-Marie Körling

Anne-Marie Körlings energi och orubbliga tro på alla barns rätt att upptäcka magin i litteraturen smittade av sig på mig direkt. Det jag fick med mig var hur viktigt det är att skapa meningsfulla möten mellan texten och elever, samt att jag som pedagog har en enorm inverkan på mina elevers syn på sig själva som läsare. Efter utbildningen rusade jag hem till mina egna elever, full av inspiration och redo att arbeta med skönlitteratur på ett helt nytt sätt. Anne-Maries ord och idéer blev snabbt en del av mitt eget sätt att tänka som lärare, och genom åren har jag fortsatt att följa hennes arbete och inspireras av hennes tankar i otaliga blogginlägg, krönikor, böcker och intervjuer. För mig personligen, men även för tusentals andra lärare, har Anne-Marie bidragit till flertalet ovärderliga insikter. Här är några av mina egna.

Barn som kommer från hem som läser lite måste få komma till skolor där man läser mycket.

Anne-Marie Körling

Bjud in eleverna till sagornas magiska värld: Anne-Maries sätt att tänka och se på läsning har fått mig att tänka på hur vi kan locka fram läsaren i varenda unge. Anne-Marie har lärt mig att vi lärare behöver se till att böcker och berättelser blir en naturlig del av elevernas liv. Varje elev, oavsett förutsättningar, har potentialen att förtrollas av litteraturen och få stöd att hitta vem de är som läsare.

En läroplan är ingenting utan en lärare!

Anne-Marie Körling

Vikten av att vara en förebild: Anne-Marie har fått mig att förstå hur avgörande det är att vi som lärare visar vår egen kärlek till läsning. Barn lär sig ofta mer av den vi är än vad vi lär ut till dem. Genom att vara entusiastiska läsare själva, kan vi inspirera våra elever att följa vårt exempel och upptäcka glädjen och upptäckarlusten i att läsa böcker.

Var generös med högläsning, läs högt ofta på alla möjliga platser. Det räcker med korta stycken. Man måste själv vara källan till läslusten, läser vi inte själva blir det vi säger om läsandet tomma ord.

Anne-Marie Körling

Kraften i högläsning: Anne-Marie har visat mig kraften i högläsning och det gemensamma samtalet. Genom högläsning skapar vi en magisk stämning som binder samman eleverna och gruppen till en helhet. Högläsning har kraften att förena människor och göra våra tankar synliga för varandra. De gemensamma samtalen som uppstår ur högläsningen leder till elever som älskar att läsa själva.

Jag vill att han ska läsa själv. Det tar så mycket tid att läsa för honom. Jag hinner inte med det.

Anne-Marie Körling

Läsning handlar om mer än att kunna läsa: Anne-Marie har gett mig insikten att läsa inte bara handlar om att förstå ord och meningar, utan också om att hitta sin egen röst, tänka och lösa problem, och skapa kopplingar till innehållet i texten och dess karaktärer. Elever behöver känna, drömma och reflektera när de läser. Detta är en av de viktigaste pedagogiska uppgifterna vi har som lärare.

Barn ska skyddas i verkligheten, inte ifrån den.

Anne-Marie Körling

Vi behöver se barnet i undervisningen: En av de mest värdefulla lärdomarna jag fått av Anne-Marie är att alltid ta barnens tankar och känslor på allvar. Hon har visat mig hur viktigt det är att lyfta fram de frågor barnen bär på och ta med deras tankar i undervisningen. Det har givit mina egna elever otaliga magiska läsupplevelser som påverkat dem att älska läsning.

Jag vill därför tacka Anne-Marie Körling för allt hon gjort för oss lärare och för alla barn i Sverige. Hennes inflytande sträcker sig nog långt mycket längre än vad hon själv tror och har påverkat tusentals människor att bli engagerade läsare. I en tid där vi alla i samhället läser mindre och nya medier tränger in våra liv är sådana som Anne-Marie en kulturskatt och rollmodell som vi alla bör lyssna mer på. Jag hoppas innerligt att nya lärare får möjligheten att ta del av hennes visdom och engagemang under sin utbildning. Det behövs för att vi ska kunna hitta läsarna i vår nya generation. Anne-Marie, ditt arbete är ovärderligt, och vi är många som står i tacksamhetsskuld till dig. Jag hoppas innerligt att du får lite egen lässtund i solen i sommar, men även att du fortsätter att inspirera och vägleda oss lärare. Vi lärare behöver kunna se en ljusare framtid där läsglädje och litteratur blir en självklar del av vårt pedagogiska uppdrag.

Jag vill avsluta med ett tänkvärt citat från en inspiratör till en annan!

Det är läsaren själv som åstadkommer undret. Hos barnet, och bara hos barnet, finns denna evigt avundsvärda fantasi som kan skapa sagoslott om man bara ger den ett par ömliga stenar att bygga av. Allt det där mystiska som ryms mellan en boks pärmar, det skapar författaren och läsaren gemensamt.

Astrid Lindgren

LÄS ÄVEN

Specialläraren: ”Lösningarna ser vi om vi ­lyfter blicken”

Fohlin: ”Lärande och undervisning är något elever och lärare gör tillsammans”

Fohlin: ”Det som fattas dagens skola är det besjälade”