Boktips: Övergångar i gymnasiet

Foto: Getty Images

Svensk skola är dokumenterat usel på övergångar. Därför är Anna Borgs och Linda Hallbergs nya bok ovärderlig.

LÄS MER: Övergångar är skiften i livet

Ny bok

Övergångar i gymnasie­vardagen

Anna Borg, Linda Hallberg

(Natur & Kultur)

Anna Borg är utbildad specialpedagog med lång erfarenhet av olika yrkesroller i skolan, både som ämneslärare och som rektor; Linda Hallberg är enhetschef i en central elevhälsa, har tidigare arbetat som rektor och skolhandledare, har lång erfarenhet av skolutveckling, rådgivning och handledning samt är utbildad i tillämpad beteendeanalys och har en master i specialpedagogik.

Denna tunga duos gemensamma nya bok går igenom hela spektrat av övergångar i gymnasieskolans verksamhet, från de lite mer osynliga till de mer omfattande, som i olika grad påverkar eleverna. Författarnas förhoppning är att lärare i gymnasiet ska få en ökad kunskap om varför övergångar kan ställa till det för elever och hur man metodiskt kan förebygga att svårigheter uppstår.

Här presenteras hur ett systematiskt arbetssätt kan användas som verktyg för att förstå, planera, genomföra, följa upp och utvärdera arbetet med övergångar för att bidra till en tillgänglig lärmiljö. Läs om framgångsfaktorer, mentorskapet, krav och ansvar vid övergångar, kartlägg nuläget, kvalitetssäkring och tidsbesparing, från högstadiet till gymnasiet, olika typer av scheman, håltimmar, lunchens utmaningar, krav på självständigt arbete och att främja närvaro. Digitalt extramaterial ingår kostnadsfritt att ladda ned.

LÄS ÄVEN

USA-övergångar fokuserar på jobb

Forskare efterlyser samarbete mellan EHT och vägledare

Formulär för framgång sparar tid