Specialpedagogikens dag: Höjdpunkter i ändrat program

Wieland Wermke, professor i specialpedaogik vid Stockholms universitet, är en av föreläsarna på Specialpedagogikens dag 2024. Foto Jeffrey Mcintosh

Höjdpunkterna på årets Specialpedagogikens dag, som arrangeras den 6 mars – kostnadsfritt och digitalt.

”Specialpedagogiska utmaningar och elevhälsan” är temat för 2024 års upplaga av Specialpedagogikens dag – som vanligt en heldag där Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet bjuder in till digital konferens med många föreläsare, både från den egna institutionen och utifrån.

Vi på tidningen Specialpedagogik hade sett extra mycket sett fram emot föreläsningen från Venka Simovska, professor i skolutveckling, lärande och elevhälsa vid Aarhus Universitet, som skulle ha utmana den rådande indvidbaserade synen på elevhälsan. Tyvärr nås vi sent på tisdagen av beskedet att hennes programpunkt utgår på grund av ett olycksfall.

Programpunkter:

  • Wieland Wermke, professor i specialpedagogik, belyser forskningsprojektet ”Från Salamanca till Pisa”, om specialpedagogers och speciallärares professionella och organisatoriska utveckling sedan sent 1980-tal.
  • Sofia Kvist Lindholm, forskare i specialpedagogik på Linköpings universitet, föreläser om vikten av en nyanserad bild av ungas psykiska hälsa.
  • Pia Skott, docent vid Institutionen för pedagogik och didaktik, frågar hur vi kan få till den samverkan som krävs i skolan för att skollagens krav på elevhälsan ska uppnås.
  • Ulrika Norburg och Carlos Rojas vid Specialpedagogiska institutionen belyser likvärdighet i elevstöd, utifrån projekt respektive forskningsstudie.
  • Marie Ohlin Lohmann delar med sig av sin vardag som specialpedagog på gymnasiet ur både praktisk och teoretisk synvinkel.
  • Jenny Wilder, professor i specialpedagogik i Stockholm, talar tillsammans med tMaria Borgestig, universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa på Uppsala Universitet, om den kanadensiska interventionsmodellen P4C.
  • Utöver detta presenterar Specialpedagogiska skolmyndigheten det aktuella forskningsläget, och så blir det i vanlig ordning paneldiskussion på det givna temat med merparten av föreläsarna.

Konferensen, som teckentolkas och direkttextas, är kostnadsfri och hålls digitalt. Anmälan och direktsändning här.

LÄS ÄVEN

IBIS-modellen ger en tryggare skola

”Sluta läsa för att träna – läs för att leva!”

Kan en justerad skolpolitik äntligen hamna rätt?