Boktips: Konkret om att arbeta med visuellt stöd

Foto: Per Groth

Allt om visuellt stöd – för alla tänkbara interaktiva situationer i skolan.

LÄS MER: Så löste de samarbetet mellan specialpedagog och lärare

Ny bok

Elevdelaktighet i skolan med visuellt stöd som verktyg

Jenny Karlsson, Anna Morell

(Gothia)

Samkörda specialpedagogduon Jenny Karlsson och Anna Morell, som senast skrev boken ”Elevhälsa med kartläggning som verktyg”, återkommer nu med en bok som både är en naturlig fortsättning och har en bredare målgrupp. ”Elevdelaktighet i skolan med visuellt stöd som verktyg” riktar sig till alla som arbetar i skolans värld och vill lära sig mer om olika sätt att visualisera – inte bara i själva undervisningen utan även vid andra interaktioner under skoldagen: vid rutiner, aktiviteter och samtal.

Här presenteras mängder av exempel på olika visuella stöd att använda i skolan och fritidshemmet som förstärker det talade eller skrivna ordet. Det kan vara allt från föremål, bilder, skyltar och filmer till mallar och checklistor. Läs om tydliggörande pedagogik, kartläggning av visuellt stöd, delaktighet för alla elever, kommunikation kopplat till tänkande och lärande, olika samtalsmetoder och visuellt stöd kopplat till mående och dagsform.

LÄS ÄVEN

”Risk för feltolkning utan specialpedagog”

LegiLexi vinner mark – Skolverket tvingas se över sitt kartläggningsmaterial

”Det som funkar för eleverna måste funka för skolan”