Rektorer utbildas om fritidshemmet

Rektorerna Madeleine Hyllsjö och Ewa Öberg har vidareutbildat sig om fritidshemmet vid Göteborgs universitet.

Rektorerna Madeleine Hyllsjö och Ewa Öberg har gått kursen ”Leda och organisera fritidshem” vid Göteborgs universitet.

Hur kan fritidshemmen få sin rättmätiga roll på skolorna? Genom att fler rektorer går kurser i hur man leder fritidshem. Det säger två rektorer som just gått en sådan kurs.
– Jag fick insikter som jag inte hade tidigare, säger rektorn Madeleine Hyllsjö.

Kursen vid Göteborgs universitet heter ”Leda och organisera fritidshem” och leds av forskaren och författaren Karin Lager som ansvarar för inriktningen mot arbete i fritidshem på grundlärarprogrammet. 

I den senaste kullen fortbildades ett drygt 20-tal rektorer, sammanlagt träffades de åtta gånger och vid tre tillfällen på internat. Det viktigaste som de tog med sig?

– Jag är själv fritidspedagog i botten, ändå fanns där mycket för mig, säger Madeleine Hyllsjö som är biträdande rektor på Hertingskolan i Falkenberg där hon har ansvar just för utvecklingen av fritidshemmet.

– Med min bakgrund är jag präglad av det socialpedagogiska perspektivet, men dagens pedagogik på fritidshemmen handlar om så mycket mer i och med att kunskapskraven kommit in. Man lär sig genom leken. Men hur? 

Vilken kännedom har lärarna på skolorna om fritidshemmens verksamhet och pedagogik?

– Det varierar kraftigt, tyvärr. Det kan jag konstatera efter att också ha jobbat med fritidshemsfrågorna på förvaltningsnivå. 

Vill bli bättre på elevinflytande

Hon efterlyser mer samtal mellan olika delar av personalen, mellan skola och fritidshem, där man utbyter erfarenheter om olika arbetssätt. 

– Vi hade en heldag på kursen om elevers delaktighet och inflytande i fritidshemmen och hur det kan skilja sig från deras inflytande i övrig undervisning. Där vet jag att flera av oss fick nya insikter. 

En av dem var Ewa Öberg, rektor på Råda skola i Lidköping:

– Fritidspedagogik utgår ju från elevens delaktighet. Men på vilket sätt? Och hur kan elevinflytandet bidra till en verksamhet med högre kvalitet? På det här området kan vi bli mycket bättre. 

Vad tog du i övrigt med dig från kursen?

– På ett övergripande plan kändes det så oerhört viktigt att äntligen få mycket tid till att enbart fokusera på fritidshemmet. Att sätta strålkastarljuset på just den här verksamheten!

Har rektorer för lite kunskap om fritidshemmen?

– Det varierar förstås, men ja, jag tror verkligen det. När jag utbildade mig till rektor för en handfull år sedan så nämndes fritidshemmet helt kort. Det håller inte! Fritids måste få mer utrymme i rektorsutbildningen.

Höja kvaliteten på loven

Ewa Öberg har en bakgrund som kostchef och menar att ”den pedagogiska måltiden” måste få en mer framskjuten plats, inte minst inom ramen för fritidshemmet. 

– Vi har ungefär 80 barn som varje morgon äter frukost innan skolan börjar, där kan det vara stökigt med hög ljudvolym. Vi skulle kunna göra mer genom att skapa mindre sammanhang och därmed ge barnen en bättre start på skoldagen. 

På kursen fick hon också en ökad insikt om hur man kan höja kvaliteten på loven, där fritids har en helt avgörande roll. 

– Barnen har långa dagar där medan kompisarna kanske åker skidor i Sälen eller ligger på någon strand. Om vi sätter mer fokus på fritidshemmets roll i skolan kan även lovfritids bli bättre. 

LÄS OCKSÅ:

Rektor Johanna ordinerar närvaro på fritidshemmet

Nya fritidslärarna: Vår kompetens tas inte tillvara

På dubbla uppdrag: Svårt hinna med både f-klass och fritids