Om Fritidspedagogik

Välkommen till Fritidspedagogik.

Den här sajten och magasinet Fritidspedagogik ges ut av Sveriges Lärare.

Vi riktar oss till grundlärare i fritidshem.

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Michael Jonsson
Adress: Fritidspedagogik, Box 27038, 10251 Stockholm
Besöksadress: Humlegårdsgatan 6, Stockholm
Telefon: 08-57801000
E-post: fritidspedagogik@vilarare.se