Boktips: Stor guide till Wittingmetoden

Foto: Adobe Stock

Ominlärning och nyinlärning är bärande begrepp inom Wittingmetoden, som sammanfattas i en ny bok.

Ny bok

Att arbeta med Wittingmetoden 

Susanne af Sandeberg

(Wittingbok.se)

Susanne af Sandeberg är ämneslärare och fil mag i läs- och skrivsvårigheter. I många år arbetade hon i olika dyslexiorganisationer med bland annat rådgivning, information och utbildningsfrågor, och har tilldelats Anita Sandells pris för insatser inom dyslexiområdet.

Nu har hon skrivit en grundlig introduktion till Wittingmetoden, som fokuserar på hur man kan hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. Arbetssättet med ”ominlärning” beskrivs detaljerat och med många konkreta exempel. Läsaren ges också en inblick i Wittingmetodens två andra tillämpningsområden – ”nyinlärning” och ”svenska som nytt språk”.

Den bakomliggande teorin, som är gemensam för dessa tre områden, beskrivs utförligt. Boken finns i tryckt form eller på webben som gratis nedladdning.

LÄS ÄVEN

Så ser de till att ingen sexåring halkar efter med läsningen

LegiLexi vinner mark – Skolverket tvingas se över sitt kartläggningsmaterial

”Inkludering betyder inte alla i samma klassrum”