Boktips: Starta särskild undervisningsgrupp

Ny bok

Titel: ”Särskild under­visningsgrupp”

Författare: Marina Lundin, Madeleine Xoljé

Förlag: Liber

I denna bok, som guidar läsaren i hur man organiserar, startar och driver en särskild undervisningsgrupp, lyfts bland annat vilka riktlinjer, lagar och förordningar som gäller, hur man bedömer vilka elever som bör få särskilt stöd i denna form, samt frågor som tillgänglig lärmiljö, organiseringsprocessen, elevers respektive vårdnadshavares syn på särskild undervisningsgrupp, och lokal särskild undervisningsgrupp versus resursskola.

Ett kapitel ägnas åt fritidshemmet, och författarna ger även förslag på hur pedagoger kan arbeta med ett hela dagen-perspektiv samt hur man genom att söka efter mönster kan fortsätta utveckla verksamheten.

Marina Lundin är speciallärare och Madeleine Xoljé är special­pedagog, båda har lång erfarenhet av resursskola, särskild undervisningsgrupp och utveckling av lärmiljöer.

LÄS ÄVEN

Specialpedagoger om att tas bort från elevhälsan

”Att kunna läsa är nyckeln till allt lärande”

Eva Augustsson: ”Till alla oss som inte räcker till”