Nytt svenskt 5-minuterstest för adhd – forskare positiva

Foto: Adobe Stock

En ny snabbmetod för att identifiera adhd fungerar riktigt bra, enligt en studie från Lunds universitet.

Behovet av adhd-diagnostisering ökar, och därmed också behovet av ökade resurser för att väntetiderna ska kunna kortas och diagnoserna ställas både säkrare och snabbare.

– Tidigare forskning visar att adhd kan kopplas till strukturella förändringar i lillhjärnan, där vissa områden är mindre vid adhd, säger Anders Rasmussen, docent i neurofysiologi vid Lunds universitet i ett pressmeddelande. Eftersom lillhjärnan spelar en viktig roll för motorisk förmåga och tajming ville vi pröva ett test som hänger ihop med denna funktion.

Forskarna kunde också se skillnader mellan olika undergrupper inom adhd.

Snabbtestet i fråga är utvecklat av Guy Madison, professor i psykologi vid Umeå universitet. Bland annat ska barnet trycka på en sensor i takt med ett återkommande ljud, och fortsätta i samma takt när ljudet slutat. Det innehåller också ”finger-tapping”, som mäter förmågan att utföra snabba och regelbundna rörelser med en eller flera fingrar, vilket visar motorisk kontroll, koordination och tidsmässig precision.

– Resultatet var överraskande tydligt när barn med och utan adhd jämfördes i studien. Deltagarna i adhd-gruppen hade svårare att fortsätta hålla takten på egen hand jämfört med en kontrollgrupp, säger Anders Rasmussen, som tillsammans med de andra forskarna också kunde se skillnader mellan olika undergrupper inom adhd.

Studien visar att finger-tapping kan användas som en billig, objektiv och opartisk biomarkör för att komplettera nuvarande diagnostiska metoder.

Forskargruppen i Lund kommer nu att gå vidare med studier i större barngrupper och även inkludera barn med autism.

Här finns studien: The ability to maintain rhythm is predictive of ADHD diagnosis and profile.

LÄS ÄVEN

Var tredje elev slås ut i svensk skola

Elever med npf möts ofta av okunskap och negativ attityd

Tema Åtgärdsprogram: Lärplattformar kräver läraransvar