Boktips: 3 böcker om AI i skolan

Arbetar man i skolan måste man förhålla sig till AI. Här är tre böcker som ger en grundlig introduktion.

Titel: AI i skolan – möjligheter och utmaningar i undervisningen
Författare: Thomas Nygren
Förlag: Natur & Kultur

Här förklaras vad AI är och belyses ämnen som AI-litteracitet, sökkritik, källmedvetenhet, ChatGPT, ämnesspecifika möjligheter och utmaningar. Frågor om hur AI både kan möjliggöra och hindra elevernas lärande och även rättssäker bedömning diskuteras. En guide för lärare i att integrera den nya tekniken i sina klassrum. 

 

 

Titel: AI för nybörjare
Författare: Johan Falk
Förlag: Natur & Kultur

Boken ger nybörjare en grundläggande introduktion till AI och hur AI kan användas. Du får tips på AI-verktyg och konkreta instruktioner för hur du ”promptar” effektivt men även en inblick i hur AI kan påverka din yrkesroll och arbetsmarknaden i stort. Falk är lärare och vetenskapsjournalist.

 

 

 

Titel: ChatGPT för lärare – en handbok om AI i undervisningen
Författare: Thomas Edwall, Peter Zackariasson
Förlag: Tukan Läromedel

Handbok skriven av och för lärare om vad ChatGPT är och vad det innebär för lärandet. Få tips och råd om hur du och dina elever kan dra nytta av ChatGPT, och utforska de etiska frågeställningarna och utmaningarna kring användningen av AI i utbildningen.