Boktips: Allt om specialdidaktik

Foto: Jens C Hilner

Specialdidaktik handlar om undervisning som tar hänsyn till alla elever. Emma Leifler har skrivit den kompletta guiden.

LÄS MER: Boktips: Handfast om inkludering

Ny bok

Specialdidaktik – en breddad undervisningsrepertoar för och med dina elever

Emma Leifler

(Liber)

Hur kan undervisningen läggas upp så att den inkluderar fler elever? Vilka strategier, metoder och stödstrukturer är betydelsefulla? Vilka framgångsfaktorer finns för god undervisning?

Den här boken lyfter centrala delar inom special­didaktik och kärnan i varje kapitel är hur undervisning kan göras mer tillgänglig och begriplig.

”Det är en pro­aktiv didaktik och det handlar inte om att individanpassa för 27 elever utan mer om ett förhållningssätt och en djup förståelse för vad eleverna behöver”, skriver Emma Leifler.

Här varvas forskning och konkreta metoder för klassrummet. Läs om att analysera din lärmiljö, olika strategier för inlärning, exekutiva förmågor, elever med problemskapande beteende, differentierad undervisning, bygga relationer och engagerade elever. Till boken finns en onlinekurs.

Författaren är universitetslektor på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet, och doktorand i SET, Special Education for Teachers Educators, vid KIND, Center of Neurodevelopmental Disorders, Karolinska Institutet.

LÄS ÄVEN

”Risk för feltolkning utan specialpedagog”

Mikael Vestman: ”Mindre populism, mer till förskolan!”

”Elever blir nedtryckta av systemet”