Så skapar vi rörelseglädje för barn med Downs

Forskarna Gerth Hedov och Ann-Christin Sollerhed redaktörar en ny antologi om Downs syndrom och fysisk aktivitet.

Ny bok

Titel: ”Fysisk aktivitet för unga med Downs syndrom”

Författare: Gerth Hedov, Ann-Christin Sollerhed (red)

Förlag: Studentlitteratur

Downs syndrom innebär ofta att man har en lägre muskelstyrka, sämre motorisk förmåga och kondition och även överviktsproblem. Därför är det viktigt att stötta barn och unga i att vara fysiskt aktiva för att främja hälsa och välbefinnande.

Författarnas syfte med den här boken är att inspirera och informera så att fler barn och ungdomar med Downs syndrom får möjlighet att utveckla sin motoriska förmåga för att kunna vara fysiskt aktiva.

Läs om motivation för rörelse, skolans ansvar för elevers fysiska aktivitet, pedagogisk miljö, tillgänglighet, balansträning, rörelse i skolan och på fritiden. I ett kapitel får vi träffa Tilly och följa med henne på simning, gymnastik och handbollsträningen med laget. Boken riktar sig till verksamma inom förskola, skola och fritidshem samt idrottsledare.

LÄS ÄVEN

Mer hands-on som spec i resursskolan

Niclas Fohlin: ”Tack för allt, Anne-Marie Körling!”

Boktips: Få nya perspektiv på interkulturella frågor