Senaste boktipsen för specialpedagoger

Även om semestern ska handla om avkoppling kan det vara intressant med en bok som ger inspiration i yrket. Foto: Adobe Stock
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Specialpedagogik

Vi har hittat intressanta böcker om bland annat att möta barn med autism och intellektuell funktionsnedsättning, men också om att motverka näthat.

Stötta föreställningsförmågan

Föreställningsförmåga hos barn och unga med autism av Käte From och Anne Vibeke Fleischer (Student­litteratur)

Barn och unga med autism har svårigheter i sociala situationer, som att kommunicera och att avläsa och förstå sociala sammanhang. De har också ett stort behov av förutsägbarhet och tydliga strukturer. Båda dragen ingår i diagnosen och bottnar i en bristfällig föreställningsförmåga. Författarna vill med sin bok öka förståelsen för vad föreställningsförmåga är och hur den påverkar barns och ungas sätt att uppfatta omvärlden, andra människor och sig själva. Med rätt stöd, undervisning och insatser kan den förmågan utvecklas. Läs om föreställningsförmågan och språket, inlevelseförmåga, självuppfattningen, föreställningsförmåga och problemlösning. Boken riktar sig till vuxna som möter barn med autism i åldern 4–17 år.

Handbok om npf-vardag

Jobbiga underbara ungar av Alexandra Garle (Whip media)

Alexandra Garle, gymnasielärare och mamma till två barn med autism och adhd, har skrivit den konkreta handbok hon själv hade behövt när allt var nytt för henne som npf-förälder. Här beskrivs vardagliga situationer med en frågeställning och förslag på olika lösningar. I skoldelen handlar avsnitten om beröring, koncentrationssvårigheter, instruktioner, att visualisera det du pratar om, skolskjuts, läxor och rutiner. I den andra delen ställs frågor som: Kan man låta åttaåringen äta glass till frukost varje dag? Varför får sonen ett utbrott när byxorna är nytvättade? Och varför uttryck som ”jag kommer om två sekunder” eller ”hoppa in i duschen” inte funkar så bra. Boken vänder sig till alla som möter barn och unga med autism eller adhd.

Undervisning för elever med IF

Hållbart och meningsfullt lärande av Jonny Wåger och Daniel Östlund (red) (Student­litteratur)

Både forskare och skolpersonal bidrar i denna antologi om undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF). I bokens tolv kapitel behandlas frågor som att organisera inkluderande utbildning för mångfalden av elever med flera läroplaner i klassrummet, pedagogiska övergångar för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning, elevers engagemang i skolan – en förutsättning för deras lärande, hur kan relationell pedagogik förstås i praktiken och samverkan kring barn och unga med komplexa kommunikationsbehov. Här finns också texter om sensomotorisk utveckling, AKK, kooperativt lärande, repetition och motivation. Varje kapitel avslutas med ett antal reflektionsfrågor som kan användas för fortbildning och för det kollegiala lärandet.

”Ge aldrig upp, det är aldrig kört”

Från hemmasittare till återvändare – vägar till skolnärvaro av Sirkka Persson (Lärarförlaget)

Hur kan man få tillbaka elever som blivit hemmasittare? Är det möjligt att få betyg trots hög frånvaro? Här beskrivs Kringlaskolans framgångsrika arbete med att stötta hemma-sittare att klara skolan – en F–9-skola i ett utsatt område där all personal bidrar till lagarbetet, med fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Bokens kapitel tar upp varningstecken, skäl till frånvaro, riskfaktorer och hur vi minskar dem, relationen mellan hemmet och skolan och hur man kan skapa en tillgänglig skola. Författaren delar även med sig av mängder med handfasta och konkreta tips på ljud-, ljus-, lukt- och möbleringsanpassningar i skolmiljön; utrustning, hjälpmedel, stödstrukturer och hur man kan bygga sin organisation. Sirkka Persson hoppas att boken bidrar till att du aldrig ger upp!

Handfast om inkludering

Praktisk inkludering av Emma Leifler (Liber)

Emma Leifler är lärare i svenska och samhällskunskap och specialpedagog. I sin nya bok lyfter hon fram perspektiv på inkludering för elever som kan ha det extra svårt. ”Inkludering är ett viktigt uppdrag för skolan, och först när vi förstår på riktigt kan vi anpassa och kompensera på bästa sätt för dessa elever”, säger hon. Huvudfokus är det praktiska perspektivet i lärarvardagen med verktyg och stöd i mötet med klassrummets mångfald. Läs om en strukturerad lärmiljö, förstå mer för att inkludera fler, specialdidaktik, funktionsvariationer i klassrummet, inkluderande bedömning, tvålärarskap, en väg framåt med stöd och anpassningar och inkluderingsforskning. Avslutningsvis finns ett specialpedagogiskt lexikon, ämneskartläggning och veckoschema som visuellt stöd.

LÄS ÄVEN

Succé för npf-projektet Pusselfamiljen

Augustsson: Vi måste möta eleverna där de befinner sig

Sluta flumma om hållbar lärmiljö – förverkliga den, det är bråttom!