Boktips: Bred kunskap om missbruksproblem

Författarna och forskarna Björn Johnson, Bengt Svensson och Torkel Richert.

Elevhälsan kan behöva denna djupa kunskapsöversikt om missbruksproblematik.

Ny bok

Titel: Alkohol- och narkotikaproblem

Författare: Björn Johnson, Torkel Richert, Bengt Svensson

Förlag: Studentlitteratur

Nästan en miljon människor i Sverige har ett skadligt bruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Den här boken belyser och problematiserar drogernas effekter och skadeverkningar, förklarar drogproblem utifrån teorier och begrepp från olika vetenskapsområden samt beskriver de sociala och hälsomässiga konsekvenserna av problematisk droganvändning.

Bland annat gås effekter och skadeverkningar av olika droger igenom, liksom insatser för yngre barn och deras föräldrar, riskfaktorer och skyddsfaktorer, insatser för tonåringar, farliga och mindre farliga droger, sociala medier och insatser i lokalsamhället.

Boken är läsvärd för alla med intresse för ämnet, men särskilt inriktad på professioner som psykolog, sjuksköterska, läkare, socionom, polis och behandlingsassistent, och inte minst elevhälsan.

LÄS ÄVEN

”Sluta läsa för att träna – läs för att leva!”

Specialpedagoger: Så håller vi oss uppdaterade

Kan en justerad skolpolitik äntligen hamna rätt?