Fler hemmasittare kan omhändertas

140 000 personer 16–29 år har varken jobbat eller studerat under ett helt år, enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Foto: Getty Images

Det var rätt att besluta om tvångsomhändertagande av en tonåring som inte gick till skolan och isolerade sig hemma, enligt en vägledande dom från Högsta förvaltningsdomstolen.
– Domen möjliggör för socialtjänsten att ta i med hårdhandskarna snabbare, säger professor Titti Mattsson.

Pojken, en 15-årig så kallad hemmasittare, isolerade sig hemma under två års tid och vägrade gå till skolan. Den sista tiden undvek han även sin familj genom att ta bort dörrhandtaget från sitt rum och enbart lämna det när ingen var hemma.

Beteendet riskerade att skada hans hälsa och utveckling, ansåg socialnämnden i kommunen, som beslutade att pojken skulle tvingas till vård enligt lagen om vård av unga (LVU).

Kan påverka fler

Pojken överklagade, men nu har Högsta förvaltningsdomstolen gett socialnämnden rätt, även om nämnden senare drog tillbaka sitt krav på omhändertagande av pojken.

– Risken är att det kommer bli många ungdomar som kan påverkas, säger Titti Mattsson, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet.

Domstolen var dock oenig. Tre dömde för och två emot, men eftersom det är högsta instans kan domen ändå påverka andra hemmasittare framöver, enligt Titti Mattsson.

– Domen möjliggör för socialtjänsten att ta i med hårdhandskarna snabbare.

I dag finns 140 000 personer mellan 16 och 29 år som varken har jobbat eller pluggat under ett helt år, enligt en rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Domen kan påverka yngre hemmasittare som omfattas av skolplikten, och som avskärmar sig från både skola och familj.

HVB-hem

Titti Mattsson är dock tveksam till att LVU skulle hjälpa gruppen att må bättre, eftersom vården troligtvis skulle ges på HVB-hem.

– Det kan förhindra självmord och våld i hemmet, men frågan är vad det hjälper för personer med den typen av socialt nedbrytande beteende. Där har vi ganska dyster statistik.

Dessutom ifrågasätter hon att det inte framkommer i domen om pojken och hans familj fått hjälp tidigare från skola eller samhället.

– Det är förvånansvärt. Unga har rätt till tidiga insatser, säger Titti Mattsson.

Rättelse: I en tidigare version uppfattades det som att pojken tvångsomhändertogs, men det skedde aldrig även om HFD ansåg att underinstansernas beslut om LVU var riktiga.

Anna Langseth/TT
 
LÄS ÄVEN