Var tredje elev slås ut i svensk skola

Foto: Getty Images

I över 20 kommuner är det fler än hälften av eleverna som inte når gymnasieexamen på tre år. Det visar ny statistik från Skolverket som Sveriges Lärare bearbetat.

Skolverkets senaste statistik, avseende de elever som började gymnasiet hösten 2020, visar att 79,7 procent av eleverna på de nationella programmen tog gymnasieexamen inom tre år. Det är samma andel som året dessförinnan. Sett till hela gymnasieskolan, inklusive eleverna på introduktionsprogrammen, så når endast 70,8 procent en examen.

Men det finns stora skillnader inom landet. I över 20 kommuner är det mer än hälften av eleverna som inte når gymnasieexamen på tre år. I Bergs kommun och i Örkelljunga kommun slås sju av tio ut i gymnasiet.

– Sveriges 290 kommuner och cirka tusen privata utförare klarar inte av att upprätthålla en nationellt likvärdig skola, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare. Sverige har inte råd med en utveckling där var tredje elev slås ut, och förlorade år är svåra att ta igen. Skolan är i akut behov av resurser och på sikt måste staten ta över finansieringen av skolan, så att alla elever kan få samma möjlighet att lyckas.

Klicka här för att se läget i din kommun.

PROGRAM FÖR PROGRAM – SÅ MÅNGA NÅR INTE GYMNASIEEXAMEN

Program Andel utan examen efter tre år
Högskoleförberedande program 19 %
Yrkesprogram 24 %
Introduktionsprogrammet 92 %
Barn- och fritidsprogrammet 29 %
Bygg- och anläggningsprogrammet 20 %
Ekonomiprogrammet 15 %
El- och energiprogrammet 18 %
Estetiska programmet 25 %
Fordons- och transportprogrammet 26 %
Handels- och administrationsprogrammet 27 %
Hantverksprogrammet 28 %
Hotell- och turismprogrammet 28 %
Humanistiska programmet 28 %
Industritekniska programmet 21 %
Naturbruksprogrammet 23 %
Naturvetenskapsprogrammet 17 %
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 29 %
Riksrekryterande utbildningar 21 %
Samhällsvetenskapsprogrammet 19 %
Teknikprogrammet 20 %
VVS- och fastighetsprogrammet 19 %
Vård- och omsorgsprogrammet 31 %

KOMMUNERNA DÄR FLEST MISSAR EXAMEN

Kommun Andel utan examen efter tre år
Berg 71 %
Örkelljunga 70 %
Smedjebacken 67 %
Nykvarn 64 %
Ånge 62 %
Järfälla 62 %
Staffanstorp 61 %
Tyresö 61 %
Hällefors 61 %
Munkedal 60 %

 

Statistiken kommer från Skolverket och avser de elever som började gymnasieskolan läsåret 20/21.
För att få slutbetyg från gymnasieskolan krävs att eleven fått betyg i alla kurser som ingår i programmet.
Om inte annat anges räknar vi hur stor andel av samtliga gymnasieelever som saknade examen efter tre år (inklusive introduktionsprogram).