Jolette – vilket fantastiskt transportsätt!

Öyvind Alster med elever och jolette i högsta hugg. Foto: Linn Malmén

Öyvind Alster är specialpedagog på Kristinehamns folkhögskola och arbetar med fritidsledar­utbildningen, som har special­pedagogisk profil – vilket påverkat hans val av favoritverktyg.

”Vår utbildning lockar många som själva har olika funktionsvariationer. Arbetet med anpassningar för mina elever ser därför lite annorlunda ut om jag jämför med  kollegor i andra skolverksamheter. Fritidsledarutbildningen innehåller många olika typer av moment och om vi ska ut i naturen och en elev är rullstolsburen, då måste vi ju lösa det.

Ett av mina favorithjälpmedel påminner om en skottkärra och kallas jolette. Den är ett fantastiskt transport­sätt som möjliggör för elever med fysiska handikapp att delta i aktiviteter utanför asfalterade vägar.

Anpassningen gör att eleven kan delta och tillgodogöra sig och vara inkluderad i all undervisning, även de moment som innebär friluftsliv – till och med fjällvandring fungerar! Som specialpedagog blir min uppgift att tillsammans med undervisande lärare få eleven att känna sig trygg och säker i situationen. I utbildningen till fritidsledare är de här utomhusaktiviteterna kopplade till kunskapsmål så det är en förutsättning för att alla ska klara utbildningen på bästa sätt.

Det krävs två personer för att hantera joletten och den har ingen egen balans utan allt hänger på ledsagarna. De andra eleverna i klassen får också lära sig att hantera joletten, som är vanlig inom parasport, vilket de har stor användning av i sina framtida yrken som fritids­ledare.”

Berättat för Henrik Pallin

LÄS ÄVEN

Mikael Vestman: ”Låt eleverna få ont i händerna!”

Tema sekretess: Kan man bryta den? Samtal om samtycken

Kjell Häglund: Därför drevas det mot specialpedagoger

Ny generaldirektör vill ta SPSM ”till nästa nivå”