Ny generaldirektör vill ta SPSM ”till nästa nivå”

Aurora Lindberg tar klivet upp inom SPSM.

Regeringen har utsett Aurora Lindberg till ny generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten. Aurora Lindberg kommer närmast från rollen som verksamhetsområdeschef för Kunskapsutveckling på myndigheten och tillträder tjänsten som generaldirektör 1 juni.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ger specialpedagogiskt stöd till förskolor, skolor och vuxenutbildningar med fokus på barn och elever med funktionsnedsättning samt driver specialskolor för elever som har specifika kommunikativa behov, exempelvis behov av undervisning på teckenspråk.

Allra tuffast kan det vara för elever med funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att vi är en myndighet som finns på många orter i landet och kan ge stöd.

SPSM har sitt huvudkontor i Härnösand och därifrån kommer också Aurora Lindberg att leda verksamheten som bedrivs på 20 orter runt om i landet.

- Folkhälsomyndighetens rapport om Skolbarns hälsovanor som publicerades igår visar hur olika det ser ut i Skolsverige. Det skiljer sig markant mellan olika regioner hur elever upplever sin skolgång, och vi vet genom vår rådgivning att allra tuffast kan det vara för elever med funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att vi är en myndighet som finns på många orter i landet och kan ge stöd, säger Aurora Lindberg.

Aurora Lindberg har haft chefsansvar på SPSM sedan 2019 och lett myndighetens arbete kring kunskapsutveckling och forskningsspridning och även tagit ett övergripande ansvar i flera regeringsuppdrag.

- Nu längtar jag efter att ta myndigheten till nästa nivå och jag vet att jag gör det tillsammans med kompetenta medarbetare. Vi har under de senaste dagarna fått flera exempel som visar hur viktigt SPSM:s uppdrag är, som PIRLS-rapporten som mäter läsförmågan hos elever i årskurs 4 som också publicerades igår. Även där ser vi att det är stora skillnader mellan skolor. SPSM behöver finnas nära skolor och skolhuvudmän så att vi kan ge det statliga stöd som behövs.

Tidigare har Aurora Lindberg bland annat arbetat som direktör för Kommunförbundet Västernorrland och som chef för strategisk utveckling i Umeå kommun.

LÄS ÄVEN

Fortsatt ökning av psykiska besvär för barn

Mikael Vestman: ”Skolministerns särskilda undervisningsgrupper är en giftmurkla”

Hur mycket tid får npf-eleverna i klassrummet?