Ny KI-metod ger ökad skolnärvaro hos barn med autism

KI/KIND-professor Sven Bölte utanför västra australiska parlamentet, där han pratar om metoden Skolkontakt i veckan.

En ny svensk manual-metod som hjälper autistiska elever och deras lärare med sociala färdigheter vinner snabbt mark över världen.

LÄS MER: En fjärdedel av npf-eleverna hemma från skolan 

Metoden, som är manualbaserad och handlar om social färdighetsträning i grupp, heter Skolkontakt och utvecklades först för användning i vården, då med namnet Kontakt.

– Metoden har i visat goda resultat i vetenskapliga studier, säger Sven Bölte, professor från KIND, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet.

– Man ser en ökad förmåga till sociala färdigheter, livskvalitet, minskad skolfrånvaro hos eleven och bättre socialt klimat vid skolan. Deltagarna har också blivit bättre på att uppnå sina egna sociala mål, som att skaffa vänner och vara mer delaktig i skolvardagen.

Skolkontakt och Kontakt, som har tagits fram vid KI-centrumet KIND, erbjuds i kliniska verksamheter i små grupper om 4–8 deltagare, som genomför antingen en kort (12 sessioner) eller lång (24 sessioner) insats. Vårdnadshavare eller annan supporter medverkar i parallella träffar vid flera sessioner.

Gruppen träffas veckovis i 1 timme (8–12 år) eller 1,5 timmar (13–18 år). Varje grupp leds av 2–3 kliniker med erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen och av arbete utifrån kognitiv beteendeterapeutiska principer, som genomsyrar temadiskussioner och gruppövningar i en återkommande och förutsägbar struktur.

Deltagarnas enskilda behov, önskemål och intressen tillvaratas i individuella målformuleringar och veckovisa hemuppgifter. Gruppens gemensamma mål och syftet med insatsen är ökad grad av social medvetenhet, problemlösning och övning för att närma sig sina unika sociala mål, gemensamt med andra i grupp.

Man ser en ökad förmåga till sociala färdigheter, livskvalitet, minskad skolfrånvaro och bättre socialt klimat vid skolan.

Metoden används också runt om i landet samt flera andra länder som exempelvis Tyskland, Norge, Turkiet, Spanien, Kina och inte minst i Australien, där Sven Bölte just nu befinner sig, inbjuden av parlamentet i västra Australien för att tala om metoden.

– Australien har kommit i gång väl med det här programmet i ett flertal skolor, säger . Nu vill parlamentet höra mer om metoden, och jag hoppas det ska leda till  att fler barn och unga ska få möjlighet att må bättre i skolan och att den blir standard för majoriteten av autistiska elever.

– Även om metoden används i Sverige måste jag ändå säga att jag tycker intresset borde vara större, säger Sven Bölte, inte minst med tanke på att vi vet att det finns vårdbrister och att många autistiska elever far illa i skolan.

Skolkontakt

Social färdighetsträning i grupp rekommenderas i de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid adhd och autism. En rapport från KIND visar att föräldrar efterfrågar social färdighetsträning för barn och ungdomar med autism.  

Träning med Skolkontakt är en manualbaserad klinisk insats för autistiska barn och ungdomar i skolåldern (8–12 respektive 13–18 år) utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning. Efter en stor forskningsstudie vid KIND används metoden i regionerna Västra Götaland och Stockholm.

 

LÄS ÄVEN

Tina Reuterberg: ”Vi måste sluta se föräldrar som en krävande mobb”

Forskaren bakom ”Från mäta till möta”: Bedömningar på fel spår 

Ny generaldirektör vill ta SPSM ”till nästa nivå”